Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nasopharynx nedir?

nasopharynx : n. Farenksin yumuşak damak üstündeki parçası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennemesis : n. Mukus kusma, mukustan ibaret kusmuk çıkarma.


bronchial : a. Akciğerlerdeki nefes borularına (bronşlara) ait, bronchialis.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


cryoscopy : n. Herhangi bir sıvının donma noktasını ölçme, kriyoskopi.


debrisoquine : n. Hipotansif madde.


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


dextraural : a. Sağ kulağı ile sol kulağına oranla daha iyi duyan.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


ileac : a. İleuma ait, ilyak.


incretion : n. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti; 2. İç salgı bezinin salgıladığı madde, iç salgı.


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


noci-inluence : n. Zarar verici etki, incitici etki.


orchitic : a. 1. See: Orchidic; 2. Orşite ait veya orşitten ileri gelen.


paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.


pharyngopalatine : a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.


photobacterium, : n. Photobacterium cinsi herhangi bir bakteri, fotobakteri.


pick's disease : n. a) Konstriktif perikardit'te meydanag elen ve karaciğer büyümesi, karında asit oluşumu, ödem ve pleural efüzyon ile karakterize olansendrom. b) Yaşlılıkta görülen zeka anomalilerine benzeyen belirtiler veren bir çeşit beyin atrofisi.


plicate : a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatus.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).