Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nasopharynx nedir?

nasopharynx : n. Farenksin yumuşak damak üstündeki parçası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataleptoid : n. See: Cataleptiform.


cholcyst : n. See: Gallbladder.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.


condylectomy : n. Kondilin ameliyatla çıkarılması, kondilektomi.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


tentiginous : a. 1. Aşırı cinsel arzu gösteren, şehvete düşkün; 2. Cinsel arzu uyandırıcı, şehvetli.


ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


manometer : n. Sıvı basıncını ölçme aleti, manometre.


monocular : a. Tek gözlü, tek göze ait.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


plasmogen : n. see. bioplasm.


pleurectomy : n. Plevranın bir parçasını çıkarma ameliyatı.


pneumonopathy : n. Akciğer hastalığı.


proctoclysis : n. Rektumun içine yavaş srette su zerkedilmesi.


proctorrhaphy : n. Rektum dikilmesi.


proptosis : n. Bir organ veya kısmın öne ve aşağıya doğru düşüklüğü, proptoz.


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.


pyelon : n. Böbrek pevlisi, pyileon.