Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nasopharynx nedir?

nasopharynx : n. Farenksin yumuşak damak üstündeki parçası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dormant : n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu.


enclavement : n. Doğum ağrıları esnasında, dar pelvis nedeniyle fetüsün ilerleyemeyecek şekilde sıkışması, fetüsün çakılması.


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


galeropsia : n. Galeropia.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


hyperostosis : n. Aşırı keimk dokusun büyümesi.


hypomagnesemia : n. Kandaki magnezyum seviyesinin azalması.


intracorporeal : a.Vücut içi, vücut içinde.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


mortinatality : n. Ölü doğumların tüm doğumlara oranı.


necr (o) : pref. Ölüm.


neoarthrosis : n. Anormal eklem, kırık bölgesinde meydanag elen sahte eklemler gibi.


normotensive : a.&n. 1. Normal tansiyonla vasıflı; 2. Normal tansiyonlu şahıs.


orthopneic : a. Ortopneye ait.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


pneumoencephalography : n. Karıncıklara havay veya gaz zerkettikten sora yapılan beyin radyografisi, pnömoensefalografi.


pneumophone : n. Orta kulak basıncını ölçme aleti.


pseudoamenorrhea : n. 1. Adet kanının dışarı akamaması ile belirgin amenore (Servikal kanalın, vagina'nın veya kızlık zarının kapalı oluşu nedeniyle adet kanı uterus vya vagina'da toplanır).


ptomatopsy : n. Cesetin ölüm sebebini anlamak üzere kesilerek muayene edilmesi, otopsi, ptomatopsi.


spongiocytoma : n. Nöroglia hücrelerinden gelişne tümör, spongiositom.