Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nasopharyngoscope nedir?

nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


chorioangioma : n. Plasental kan damarlarından gelişen tümör, plasenta hemanjiyomu'u (Plasenta üzerinde tümör manzarası verir).


deossification : n. Kemikten kalsiyum kaybı, kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının kemik dokusundan çekilmesi.


electrometer : n. Elektrik voltaj tazyikini ölçme aleti, elektrometre.


emasculated : n. Kastre edilmi, hadım.


endoneurium : n. Sinir liflerini çevreleyen ince iç tabaka.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


impatency : n. Kapanıklık, tıkanıklık.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


inguin : n. (pl. inguina). Kasık.


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


metratrophia : n. Uterus atrofisi, metratrofi.


nervular : a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce sinirli.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


palatoplasty : n. Damak üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat, özellikle yarık damağı düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, palatoplasti.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.


phenoluria : n. İdrarda fenol bulunuşu.