Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nasopharyngoscope nedir?

nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoma : n. Epitel veya gudde dokusundan türeyen habis tümöral kütle, karsinoma.


cholelithiasis : n. Safra taşı oluşumu, kolelityaz.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


cranioscopy : n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.


excrement : n. Feçeş dıskı.


histocyte : n. See: Histiocyte.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


neuronyxis : n. Sinire zerk yapma.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


preicteral : a. Sarılık öncesi, sarılığın oluşmasından önce.


signature : n. Reçetede ilacın alınacağı şekli tarif eden kısım.