Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nasopharyngoscope nedir?

nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convulse : v. Çırpınma hasıl etmek.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


dysvitaminosis : n. Vitamin noksanlığı veya fazlalığı sebebiyle meydana gelen bozukluk.


gallic : a. biohcem. Mazıda bulunan bir çeşit aside ait, galyuma ait.


ganglionitis : n. Gangliyon iltihabı, gangliyonit.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


hematoscopy : n. 1. Hematoskop aracılığıyla kanda eritrosit sayısının tesbiti; 2. Kanda hemoglobin yüzdesinin tayin edilmesi.


idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.


inclination : n. 1. Temayül, eğilim, meyil, eğrilik; 2. Eğilme derecesi.


loxotic : na. Meyilli, eğik, eğri, mail.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


pancarditis : n. Kalbin bütün zarlarının iltihabı, pankardit.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


plantaris : n. taban kası.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.


pyelolithotomy : n. Piyelondan taş çıkarma ameliyesi.


revulsion : n. Yüzeyel tahrişle kan çıkarma, derin dokulardaki iltihabi durumu ortadan kalıdrma amacıyla o bölge derisi üzerinden ,çeşitli yöntemlerle kan çekme; 2. An his değişmesi (sevginin nefrete dönüşü gibi).