Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nasopharyngoscope nedir?

nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.


bruit : n. Hırıltı veya uğultu niteliğinde patolojik ses, özellikle oskültasyon esnasında duyulan anormal ses.


discission : n. Katarakt ameliyatında lens kapsülünü delme ameliyesi.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


epicardia : n. Yemek borusunun diafragma'nın altında kalan abdominal kısmı, diafragma ile mide arasındaki özofagus bölümü.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


gluttony : n. Oburluk


hernioplasty : n. Fıtığın cerrahi tamiri.


impulse : n. 1. İtici kuvvet, tahrik; 2. Tesir; 3. Ani his, saik.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


orderly : n. Hastane hademesi.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


phototoxic : a. Işığın deri üzerinde oluşturduğu toksik reaksiyonla ilgili, fototoksik.


politzeration : n. Orta kulağın bir kese vasıtasiyle şişirilmesi.


pseudoamenorrhea : n. 1. Adet kanının dışarı akamaması ile belirgin amenore (Servikal kanalın, vagina'nın veya kızlık zarının kapalı oluşu nedeniyle adet kanı uterus vya vagina'da toplanır).