Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasopharyngitis nedir?

nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchodilatation : n. Bronş lümeninin genişlemesi, bronş genişlemesi.


cementitis : n. Diş sementi'nin iltihabı.


decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)


dipeptidase : n. biochem. Bir dipeptidi parçalayan enzim, dipeptidaz.


garlic : a. Sarmısak.


tensor : n. Bir organı geren kas.


hemeralopia : n. Gece körlüğü, hemeralopi.


heterochromatin : n. biochem. Kromozomlarda bulunan ve hafif boya alan kromatin maddesi.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


longissimus : n. en uzun.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


myxosarcoma : n. Miksomla karışık sarkom tümörü.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


phytogenesis : n. Bitki türlerinin zamanının seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir bitki türünün ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama, fitogenez.


pollex : n. (pl. Pollicis). El başparmağı.


potatorium : n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


qualimeter : n. Röntgen ışınlarının nüfuz gücünü ölçme aleti, penetrometre.