Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasopharyngitis nedir?

nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chymotrypsin : n. Proteolitik enzim.


discoplacenta : n. Disk şekli gösteren plasenta.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


fluorite : n. biochem. Kalsiyum flüorürü (CaF2).


holorachischisis : n. Omurga arkasının seyri boyunca doğuştan yarıklık gösterişi hali.


intrad : adv. İçte, içerde.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.


nevus : n. Ben.


nibbling : n. Az miktarda sık aralarla gıda alma, bu nitelikle belirgin beslenme şekli.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.


periprostatitis : n. Prostat çevresindeki maddenin iltihabı.


perisplenitis : n. Dalağın periton yüzeyinin iltihabı, perisplenit.


propagate : v. 1. Yavru meydana getirmek, üremek, çoğalmak; 2. Sayıca artmak; 3. Sayıca artmasına sebep olmak; 4. Yaymak, belli bir fikir veya inanışı etrafa yaymak.


proteinivorus : a. Proteinle beslenen.


proteo : pref. Protein anlamına önek.


psychogenic : a. Ruhi tesirlerden meydana gelen, psikojenik.