Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nasopharyngitis nedir?

nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulopathy : n. Pıhtılaşma bozukluğu, kanınpıhtılaşmasında bozukluk ile belirgin herhangi bir durum.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


fibrocaseous : n. Fibröz doku ile kaplanan yumuşak peynri kıvamındaki doku.


glossolysis : n. Dil felci.


uteroplasty : n. Rahmin plastik tamiri.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


histic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


induratio : n. Doku ve organların sertleşmesi (müzmin iltihaplardan sonra olduğu gibi)(. indurasyo.


intarcutaneous : a. Deri içi.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


monophthalmia : n. Tek göze sahip olma hali.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


penetrometer : n. 1. X ışınlarının herhangi bir maddeden geçiş gücünü ölçen alet; 2. Gümüş v.b bazı metallerin x ışınlarını emme yeteneğini ölçen alet.


peritonsillar : n. Bademciği saran.


pharamcology : n. Eczacılık bilimi, farmakoloji.


pharyng(o)- : pref. Yutakla ilgili, farenks.


poikilocythemia : n. see. Poikilocytosis


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.