Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nasopharyngitis nedir?

nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


citrin : n. biochem. P vitamini tesirine sahip olan ve limon suyunda bulunan billuri madde.


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


intention : n. 1. Yaranın iyileşmesi, yara kenarlarının birbirine bitişmesi; 2. Zihinde yapılması kararlaştırılmış şey, amaç, maksat, niyet.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


hematoxylin : n. biochem. Doku ve hücre boyalarında kullanılan bir boya maddesi.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


lithotomic(al) : a. Litotomiye ait.


microtomy : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme ameliyesi.


neuroclonic : a. Sinir kasılması ile belirli.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


obsolescent : a. Eskimeket olan, nadir kullanılan (terim v.s.).


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


phleboclysis : n. Ven içine herhangi bir sıvı verilişi, ven enjeksiyonu.


prosoponeuralgia : n. Yüz nevraljisi.