Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasopharyngeal nedir?

nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fiberless : n. Lisiz.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


vaccin : n. Aşı.


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


nematodiasis : n. Nematoda sınıfı solucanların sebep olduğu enfestasyon.


nevoid : n. Ben şeklinde olan.


noninflammatory : a. İltihapla ilişkili olmayan, iltihap göstermeyen, çevreye ilerlemeyen (hastalık hakkında).


nosotherapy : n. Bir hastalığı diğer bir hastalıkla tedavi etme usulü, nozoterapi.


onyong-nyong fever : n. Doğu Afrika'da görüleln ve sivrisinek tarafından nakledilen bir virus hastalığı.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


ovario- : pref. Yumurtalıkla ilgili.


penile : a. Penis'le ilgili, penis'e ait.


pepsigogue : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


persecute : v. Eziyet etmek, işkence yapmak, zulmetmek.


pharyngeal : a. Yutağa ait, pharyngicus.


piddle : v. İşemek.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.