Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nasopharyngeal nedir?

nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

birth : n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.


cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


choluria : n. İdrarda safra veya safra tuzlarının bulunuu, idrarla safra pigmentlerinin çıkışı.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


gamma-encephalography : n. Az dozda izotop verilerek yapılan bir inceleme.


utricculosaccular : a. Labirentin ütrikül ve sakülüne ait.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hypobarism : n. See: Hypobaropathy.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


kataphrenia : n. See:Cataphrenia.


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


mortuary : a. 1.Ölümle ilgili; 2. Ölünün gömülmesi ile ilgili; 3. Cesetin gömülmeden önce geçici olarak konulduğu yer, morg.


pancolectomy : n. Tümkolon'un ameliyatla çıkarılması, pankolektomi.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


paranephritis : n. 1. Böbrek çevresindeki bağ dokusunun iltihabı; 2. Böbreküstü bezi'ni saran kapsülün iltihabı, adrenal (suprarenal) kapsül iltihabı, paranefrit.


peritctomy : n. Kornea etrafında halka şekilned bir konjonktif tabakasının kesilerek çıkarılması.


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.