Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasopharyngeal nedir?

nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioaccelerator : a.&n. 1. Kalb çalışmasını hızlandıran; 2. Kalb çalışmasını hızlandırıcı madde (İlaç v.s.).


cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


chirognostic : a. 1. Uyarılan vücut tarafını veya eli (sağ veya sol) tefrik yeteneği ile ilgili; 2. Uyarılan vücut tarafını veya eli tefrik edebilen.


circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


costovertebral : a. Kaburga ve vertebraya ait.


cynanche : n. Boğaz ağrısı.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


ginger : n. Barsak galarını giderici etkisi olan aromatik bir kök, zencefil kökü.


halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


iliosacral : a. İlium ve sakrum'la ilgili.


myosarcoma : n. Adale dokusudan kaynağını alan kötü huylu bir tümör.


naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.


ovariocentesis : n. Yumurtalığın cerrahi delinlmesi, ovaryosentez.


panosteitis : n. Kemiği meydana getiren bütün oluşumların beraberce iltihaplanması.