Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nasopharyngeal nedir?

nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


foreplay : n. Kadını cinsel birleşime hazırlamak amacıyla erkeğin yaptığı uyarıcı hareketler.


globulolyctic : a. Eritrositleri eritici, hemoliz yapıcı.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


heterochromatin : n. biochem. Kromozomlarda bulunan ve hafif boya alan kromatin maddesi.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


hyperlipoidemia : n. see: hyperlipemia.


interserosal : a. Plevra, periton ve perikard boşluklarını kaplayan seröz zarlar arasında yer alan.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


nosocomial : a. Hastane ile ilgili.


paroxysmal : a. Ani ve geçici krizler halinde gelen.


peracute : a. Çok keskin, şiddetli, akut, had.


perimysium : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusu.


perineotomy : n. Perine ameliyatı, perinyotomi.


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.


postulate : n. İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye.