Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nasopathy nedir?

nasopathy : n. Burun hastalığı, nazopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloralformamide : n. biochem. Acı, renksiz kokulu ve billüri bir madde (uyuşturucudur).


carinology : n. Kafataslarının şekil ve ölçü ve özelliklerini inceleyen bilim, kafabilim, kranyoloji.


creatinase : n. biochem. Kreatinini üre ve metil glikokole ayrıştıran bir enzim.


dynamogenesis : n. Enerji meydanag elişi, güç oluşması.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


exploratory : a. Keşif niteliğinde, açınsama maksadiyle.


fraenum : n. Bir organın hareketlerini kontrol eden veya sınırlayan bir zar parçası.


gonococcal : a. Gonokoklara ait.


uteroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet.


henbane : n. See: Hyoscyamus.


inorganic : a. Organik olmayan, cansız, inorganik.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


musculophrenic : a. kas ve difarama ait.


postnatal : a. Doğumdan sonra meydana gelen (daha çok doğan üzerinde meyadnag elen) olaylar için kullanılır; postnatal.


salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.


scapulectomy : n. Kürekkemiğini çıkarma ameliyatı.


sludge : n. 1. Su yüzündeki ufak buz parçaları; 2. Bir sıvı içinde süspansiyon halinde katı veya yarı katı maddelerin bulunması.