Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasopathy nedir?

nasopathy : n. Burun hastalığı, nazopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


cacogenics : n. Bir ırkın kendine has fiziksel ve moral özellikerini kaybetmesi, ırk dejenerasyonu.


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


earth : n. 1. Toprak; 2. Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler.


edible : a. Yenir, yenen, yenilebilen (yenilebilen mantar gibi).


faciocervical : a. yüze ve boyuna ait, fasyoservikal


fibromuscular : n. Bağ ve adale dokusuna ait olan, her iki dokuyu da ilgilendiren.


physiogenic : a. 1. Fizyolojik faaliyetle ilgili; 2. Fizyolojik faaliyete bağlı, fizyolojik faaliyetin sebep olduğu.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


inductor : n. Bir elektrik cihazının indüksiyon usulü ile tesir yapankısmı, endüktör.


invalidity : n. Maluliyet, hastalıklı olma.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.


onychonosus : n. Tırnak hastalığı.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


polypoid : a. Polip şeklinde, polipsi.


seropositive : a. Serolojik test sonucu pozitif olan, serolojik reaksiyon gösteren.


superalimentation : n. Çok yeme, aşırı beslenme.


taboparesis : n. Genel felçle müterafık tabes.