Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nasopathy nedir?

nasopathy : n. Burun hastalığı, nazopati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

embryonization : n. Farklılaşmış hücre ve dokunun ilkel (embriyonik) şekline dönüşmesi.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


gigantoblast : n. Çekirdekli iri eritrosit, normalden büyü eritroblast.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


hydramnios : n. Amniyon suyunun anormal çoğalışı, hidramniyon.


hypopancreatism : n. Pankreas faaliyetinin azalması.


incised : a. Kesilmiş, kesik.


love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.


meniscocyte : n. Ortak şeklinde alyuvar, meniskosit.


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


ostial : a. Ostium'a ait.


quinsy : n. Tonsil ve dokusunun akut cerahatli iltihabı, anjin.


reanimatology : n. Canlandırma bilimi.


short circuit operation : Bir kanalın devamını sağlamak için gerçekleştirilen bir by-pass ameliyatı.


speculum : n. Vücut boşluklarının veya kanallarının iyi görülebilmesi için onları genişletmeye yarayan alet, spekülom.


stunt : n. & v. 1. Büyümemiş kimse, bodur; 2. Bodur bırakmak.


sun bath : Güneş banyosu.