Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nasopalatine nedir?

nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crepitation : n. 1. Krepitasyon: İki sert yüzün birbirine sürtünmesinden çıkan ses; 2. Akciğerlerde yaş rallerde veya derialtı amfizemde basmakla duyulan ses.


dermatotomy : n. 1. Cilt anatomisi; 2. Deriyi açma ameliyatı, dermatotomi.


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


heterodont : n. Dişlerin şekil bozukluğu, muhtelif şekilde dişleri olma.


hyaloidin : n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan bir karbonhidrat radikali.


hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,


immunosupression : n. Vücudun antijen'e karşı göstereceği cevabın önlenmesi, özellikle doku implantasyonunda vücudun dokuyu kabullenmesi için bağışıklığın ortadan kaldırılması, immünosupresyon.


isotropic : a. 1. Her t arafı aynı özellikleri gösteren; 2. Her yerinde ışığı eşit olarak kıran veya gçiren.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


lingual : a. Dile ait, dilsel, lingualis.


megalocystis : n. See: megabladder.


metallotherapy : n. Bir takım sinir hastalıklarının vücuda maden parçaları koyarak tedavi usulü.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


neurocanal : n. Omurilik merkez kanalı.


omoplata : n. Kürek kemiği, omuz kemiği, scapula.


pathopleiosis : n. Hastalığını olduğundan daha önemli gösterme eğilimi.


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).