Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nasopalatine nedir?

nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clonicotonic : a. Hem klonik hem tonik kasılmalar gösteren.


contravolitional : a. İstemsiz, irade dışı.


cycloserine : n. tüberkülozda kullanılan bir antibiyotik.


cystose, cystous : a. 1. kistleri ihtiva eden, kist gibi; 2. Mesanesi hastalıklı, sidik zorlu.


cytosis : n. Hücre artımı, herhangi bir vücut sıvısında bulunması gereken fazla hücrenin görülmesi hali.


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


eccentro-osteochondrodysplasia : n.Uzunkemiklerde normal dışı ossifikasyon merkezleri görülmesi ve bu merkezlerden başlayan kemikleşme sonucu iskelet sisminde çeşitli şekil bozuklukları ve çok kere cücelikle belirgin durum, Morquio hastalığı.


empyema : n. Kapalı bir boşlukta cerahat toplanması, ampiyem.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


imperception : n. İdrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


lumbricosis : n. Askaris'lerin barsaklarda bulunuşu ile belirgin patolojik durum, özellikle Ascaris lumbricoides'in sebep olduğu enfestasyon.


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


mesorectum : n. rektum mezosu.


palsy : n. Felç, inme.


perioophoritis : n. Yumurtalığı saran dokuların iltihabı.


potter's rot : n. Çanak-çömlek sanayisinde çalışan işçilerde görülen bir çeşit pneumoconiosis.


progenitor : n. Ata, cet.


puerilism : n. Yetişkinde çocuksu ruhsal durum.