Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasopalatine nedir?

nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buggery : n. Anüs yoluyla yapılan cinsel birleşim, sodomi.


cellulitis : n. Bağ dokusunun, özellikle gevşek yapıdaki derialtı dokusunun yaygın iltihabı durumu.


cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


decollator : n. Fetüs başını gövdesinden ayırmada kullanılan alet.


denidation : n. Adet esnasında endometrium tabakasının dışarı atılması, endometrium'un yıkılması.


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


interlobular : a. Lobüllerarası.


hypogonadism : n. testis veya yumurtalığın faaliyet noksanlığı.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


myectomy : n. Kasın ameliyatla çıkarılması, miyektomi.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


olivary : a. Zeytin şeklinde, zeytinsi, olivaya ait, olivarius.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


pharyngomaxillary : a. Yutak ve çeneye ait, yutak-çene.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.


postcoitus : n. Cinsel birleşimden hemen sonraki devre.