Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nasology nedir?

nasology : n. Burun anatomisi ve hastalıkları bilgisi, nazoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fibropurulent : a. Bağ dokusu lifleri ve cerahat ihtiva eden.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


gastrorrhea : n. Mide bezlerinin aşırı salgısı


hypoliposis : n. Dokuların gerekli miktarda yağdan marhum oluşu, dokularda yağ eksikliği ile belirgin durum.


hysteromyoma : n. Uterus tümörü.


improvement : n. İyiye doğru gitme, düzelme.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


mentulate : a. Büyük penisli.


mycoplasma : n. pl .Büyüklük bakımından virüslerle bakteriler arasıda yer alan küçük organizmalar.


neuroma : n. Sinir uru, nevrom.


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


odontoceramotechny : n. Porselen diş yapma sanatı.


oligodendroglioma : n. Oligodendroglia'dan gelişen kötü tabiatlı bir tümör, oligodendrogliom (Özellikle beyincik'te görülür).


ovari- : pref. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


parenchymal : a. 1. Parenşima ile ilgili; 2. Parenşima niteliğinde.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


photolyte : n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.


psychoanaleptic : n. Zihni uyarıcı, zihin açıcı.


relapsing : a. İyileşmeyi takiben tekrar oluşan, nüksedici.


sphincterolysis : n. İrisi korneadan ayırma ameliyesi.