Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasology nedir?

nasology : n. Burun anatomisi ve hastalıkları bilgisi, nazoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroprivic : a. Klorid eksikliği ile ilgili, klorid kaybına bağlı.


cranioclast : n. Ölü fetüs başını ezip dışarı çekmede kullanılan özel alet, kranioklast.


dialyzed : a. Diyaliz yoluyla ayrılmış.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


education : n. Eğitim, öğretim.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


geromorphism : n. Erken yaşlılık, erken ihtiyarlama, jeromorfizm.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


monorchid : n. Skrotum'da tek testis gösteren kişi.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


oscheitis : n. Skrotum iltihabı.


pancreatism : n. Pankreas faaliyeti.


phaged(a)ena : n. 1. İlerleyen (yayılan) ülser; 2. Gangren.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


pneumonolysis : n. Plevranın göğüs duvarından ayrılması.


proprioceptor : n. Kas, kiriş ve eklemlerde bulunan ve vücudun gerilim ve durumu hakkında bilgi veren hassas sinir ucu.


prospermia : n. Cinsel birleşim esnasında meni'nin erken gelişi, erken boşalma, erken inzal, bel gevşeklii.