Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasology nedir?

nasology : n. Burun anatomisi ve hastalıkları bilgisi, nazoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.


cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.


caudal : a. Kuyruğa veya alta ait, cadualis.


crystalluridrosis : n. Terle dışarı atılan maddelerin deri üzerinde kristalleşmesi.


diabrotic : a. Aşındırıcı, kemirici.


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


fututrix : n. Cinsel organlarını diğer bir kadının cinsel organlarına sürtmeden cinsel haz duyan kadın, triabizm'e müptela kadın.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


hydrocenosis : n. Toplanan sıvı boşaltma.


metaphysitis : n. Metafiz iltihabı.


oxyphil : a. biochem.Asit boya ile boyanabilen, oksifil.


pericardiac : a. 1. Perikart ile ilgili; 2. Kalb çevresinde, kalbi çevreleyen.


perivesical : a. Mesaneyi sarana.


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


pyelometry : n. Piyelonu ölçme.


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.


retinaculum : n. (pl. retinacula). Kiriş yayıntısı, retinakulum.


retinal : a. Retinaya ait.