Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasologist nedir?

nasologist : n. Burun mütehassısı (doktoru).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bright hastalığı : n. Böbrek iltihabı.


bursotomy : n. Bursu kesme ameliyesi, bursun kesilmesi.


dermo-jet : n. Basınçla çalışna ve deri içine sıvı verilmesini sağlayna cihaz.


flavin : n. Hayvanlar ve otlarda bulunan sarı renkli ve suda eriyen bir boya maddesi.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.


hydrops : n. Sulu madde birikmesi.


mentum : n. Çeneucu, çene.


morosis : n. Zeka bakımından 7-12 yaş arası çocuğun zihni yeteneklerini gösterme hali, geri zekalılık.


odontitis : n. Diş iltihabı, odontit.


oite : n. Dişi bakteri.


orchiepidid : n. Testis ve epididim iltihabı.


osteodermatous : a. Deride kemikleşme ile belirli.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


pentasaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda boş molekül monosakarid veren bileşik şeker.


pleurocentesis : n. İğne ile plevra boşluğuna girilerek sıvı çekme, plevra ponksiyonu, plörosentez.


polyhypomenorrhea : n. Sık, fakat az adet görme bu nitelikle belirgin adet bozukluğu, polihipomenore.


putrefactive : a. 1. Çürüme veya kokuşma ile ilgili; 2. Çürümeye sebep olan, kokuşma yapan.


room : n. 1. Oda; 2. Yer.


sarcomagenesis : n. Sarkom oluşumu.