Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasolacrimal nedir?

nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


electromuscular : a. Kaslar üzerinde elektrik etkisine ait.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


tepp : n. "Tetra ethyl proyphosphate" kelimeleri için kullanılan kısaltma.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


hypothesis : n. Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


macrogenitosomia : n. Tüm vücudun cinsel organları da içine almak üzere aşırı büyümesi hali.


mesothelioma : n. mezotelyum hücrelerinin oluşan tümör, mezotelyom.


nonnucleated : a. Çekirdeği bulunmayan, çekirdeksiz.


operator : n. Cerrah, operatör.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


pampiniform : a. Sülükbiçim.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


piperoxane : n. Feokromositom teşhisinde kullanılan bir adrenalin antagonisti.