Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasolacrimal nedir?

nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cauterization : n. 1. Dağlama; 2. Hareket, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma.


choleretic : a. 1. Karaciğeden safra salgılanmasıyla ilgili; 2. Karaciğerden safra salgılanmasını uyaran madde (ilaç vs.).


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


corticospinal : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait.


cytologic : a. Sitoloji ile ilgili, hücrelerin mikroskobik muayenesi ile ilgili.


electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.


general : a. Genel, umumi, generalis.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


insulate : v. 1. Ayırmak, herhangi birşeyi çevresinden ayırmak, çevresi ile ilişkisini kesmek; 2. İletken bir maddeyi elektriği veya ısıyı iletmeyen bir madde ile sarmak, izole hale getirmek.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


leukemogen : a. Lösemi yapan madde, lökemojen.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


pertussis : n. Boğmaca.


proglossis : n. Dil ucu.


pronephros : n. (pl. Pronephroi) İlkel böbrek (embriyonda).


pseudoxanthoma : n. Ksantom'u andıran durum.


pyknocardia : n. Nabız atımlarının hızlanması, nabzın süratlenmesi.


quadrisection : n. dörde bölünme.


retropharyngeal : a. Yutak ardı.