Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasolacrimal nedir?

nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


glossoplegia : n. See: glossolysis.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


uviosensitive : a. Ultroviyole ışınlarına karşı hassas olan.


hypolarynx : n. Larenksin glotisaltı parçası.


insomnia : n. Uykusuzluk.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


mesocele : n. Sylvius kanalı, mezosel.


metapore : n. Magendie deliği.


morphinomania : n. Morfin kullanma hastalığı, morfinomani.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


oromeningitis : n. See: Orrhomeningitis.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


phonophotography : n. Ses dalgalarının fotoğrafla kaydedilmesi.