Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasolacrimal nedir?

nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


chirospasm : n. El kaslarının ağrılı kasılması, özellikle devamlı yazı yazan kimselerde gelişen el spazmı.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


ejaculatory ducts : n. Vas deferns ile vesicula seminalis'in boşaltım kanalının birleşmesi il meydana gelen ve uretranın prostat bölümüne açılan bir çift kanal.


ewing's tumor : n. 20 yaştan önce meydana gelen ve uzun kemiklerin gövde kısımlarını tutan bir çeşit sarkom.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


fundament : n. Makat, anus.


intergrade : n. Ara devre, geçiş devresi.


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


histonuria : n. Histon işeme.


hyperchloremia : n. Kada klorid fazlalığı.


instinctive : a. 1. İçgüdü ile ilgili, içgüdüsel; 2. İçgüdü halinde kendisini hissettiren, dürtü şeklinde içten gelen.


methylpentynol : n. Kısa etkili bir sedatif.


oophorosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


promethium : n. biochem. Pm sembolü ile bilinen, atom on:61 ve atom ağırlığı 145 olan kimyasal element.


psittacosis : n. Papağan hastalığı (pnömoni ve barsak bozukluklarına yol açar), psikatoz.