Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

nasolacrimal nedir?

nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardia : n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.


carpus : n. Elbileği, karpus.


deodorize : v. Dezenfekte etmek.


dosimetry : n. Doz ölçümü, ilaç veya ışın dozunun tesbiti.


epithelization : n. 1. Epitel dokusunun rejenerasyonu; 2. Epitel dokusunun bir yeri örtmesi.


fibromyxosarcoma : n. Lifli ve müköz elementler ihtiva eden sarkom.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


glucoside : n. biochem. Glükoz ve diğer bir maddenin (aglucone) birleşmesinden meydana gelen bileşim (otlarda bulunur).


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


hematopoiesis : n. Kan oluşumu, hematopoez.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


methisazone : n. Kemoterapötik ve kemoprofilaktik etkisi olan antiviral bir madde.


migration : n. Bir yerden diğer yere gitme veya geçme, göç etme.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


ophthalm(o)- : pref. Gözle ilgili.


parturition : n. Doğurma, doğum.


pedion : n. Ayak tabanı