Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasolacrimal nedir?

nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castor oil : n. Hintyağı.


catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.


electrotherapy : n. Elektrik tedavisi.


eurhytmics : n. Müziğe uygun olarak yapılan ahenkli hareketler.


galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).


tentum : n. Erkek cinsiyet organı, penis.


hematein : n. biochem. Hematoksilen'in parlak kırmızı renkli esas boya maddesi.


hypoxia : n. Oksijen azalması, oksijensizlik, hipoksi.


inositis : n. Kas dokusunun iltihabı.


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


mucopolysaccharidosis : n. Vücutta aşırı miktarda mukopolisakkarit depolanmasıyla belrigin doğuştan ağır metabolizma hastalığı, mukopolisakkaridoz.


neoplastic : a. Neoplazmaya ait.


nuclear : a. 1. Nüveye (çekirdeğe) ait; 2. Çekirdeğe benzeyen.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


percentage : n. Yüzde oranı.


periopthalmitis : n. Göz çevresindeki koku ve oluşumların iltihabı, perioftalmit.


precordial : a. Kalb bölgesine ait.