Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nasolabial nedir?

nasolabial : a. Burun ve dudaklara ilgilendiren, bu iki oluşuma ait olan ait, burun-dudak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condylectomy : n. Kondilin ameliyatla çıkarılması, kondilektomi.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


guttatim : adv. Damla damla


histoid : a. Aynı dokudan gelişen.


hyperchromatic : a. 1. Pigment fazlalığı gösteren, koyu renkli; 2. Boya alma yeteneği fazla, koyu boyanan; 3. Aşırı kromatin ihtiva eden.


isoprenaline : n. Bronşiyal astım'da bronş genişletici olarak kullanılan sentetik bir adrenalin türevi, izoprenalin sülfat.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


machine : n. 1. Makina; 2. Mekanizma.


ophthalmotropometry : n. Göz hareketlerinin genişlik derecesinin oftalmotropometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmotropometre.


otoncus : n. Kulak tümörü.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.


polysomia : n. Birden fazla gövde veya vücuda sahip ucube.


rage : n. Aşırı kızgınlık, şiddetli öfke.


rubrospinal : a. Kırmızı nüve ve omuriliğe ait.


sanitation : n. 1. Hıfzısıhha; 2. Sağlık teşkilatı; 3. Umumi sıhhati koruma tedbirleri.


splenoportal : n. Dalağa ve v. porta'ya olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


statutory : a. 1. Kanuna uygun, kanuni; 2. Yürürlükte olan, geçerli.