Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasogastric nedir?

nasogastric : n. Burnu ve mideyi

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


chancroid : n. Frengi ile alakası olmayan zührevi bir yara (sari), kankroid.


cranioscopy : n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


eupnea : n. Normal solunum.


excittovascular : a. Damarları genişleten veya daraltan.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


kidney : n. Böbrek.


macrodont : a. Büyük dişli.


migration : n. Bir yerden diğer yere gitme veya geçme, göç etme.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


oneirology : n. Rüya ilmi, rüyabilim.


parasexuality : n. Cinsel sapıklık.


phenate : n. biochem. See: Carbolate.


piliation : n. Kıl veya tüylerin oluşması,kılların gelişmesi.


pleochromatic : a. Çeşitil şartlarda değişik renkler arzeden.


protrusion : n. Çıkıntı, çıkık.


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.


sporulate : v. Spor meydana getirmek, spor oluşturmak.