Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nasogastric nedir?

nasogastric : n. Burnu ve mideyi

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

change : n. Değişme, değişim.


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


endocomplement : n. eritrositte bulunan bir kompleman.


gastromyxorrhea : n. Mide mukozasının aşırı salgısı.


hyperkeratinization : n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


iridocapsulitis : n. İris ve lens kapsülünün iltihabı.


kinematics : n. Hareket bilimi, kinematik.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


meconism. : n. 1. Keyif verici olarak kullanma alışkanlığı, mekonizm; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


monorchis : n. See: Monorchid.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


polysynovitis : n. Birkaç sinovyal zarın berabre iltihabı, polisinovit.


pragmatism : n. Bir fikir veya düşüncenin değerini, onu pratikteki fayda ve verimi ile ölçen felsefe görüşü, pragmatizm.


pudendal : a. 1. Edepe ait; 2. Edep yerlerine ait.