Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nasofrontal nedir?

nasofrontal : a. Burun ile alın bölgesine (kemiklerine) ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermopathy : n. Cilt (deri) hastalıkları.


fibrocaseous : n. Fibröz doku ile kaplanan yumuşak peynri kıvamındaki doku.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


gastrology : n. Mide oluşu veya hastalıkları ilmi, gastroloji.


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


hyperorchidism : n. Testislerin aşırı sekresonu.


hyperpraxia : n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı sinirlilik.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


mammitis : n. See: Mastitis.


micromastia : n. Memelerin normalden küçük olması, küçük memelilik, mikromasti.


mucific : a. See: Muciferous.


nociceptor : n. Ağrı veya acı verici uyarıları alıp beyin merkezlerine ileten isnir deri veya duy organlarındaik ucu.


normochromocyte : n. Normal hemoglobin miktarına sahip olan eritrosit.


osteoaneurysm : n. Kemik anevrizması.


peritoneopathy : n. Periton hastalığı.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


pyochezia : n. Dışkıda cerahat bulunması,irinli feçes, piyokezi.