Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nasocope nedir?

nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromaturia : n. İdrarın anormal renk alması.


colocystoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için bir kalın barsak anusunun kullanıldığı plastik ameliyat.


constitutional : a. 1. Doğuştan, bünyevi, 2. sıhhi.


dissolvable : a. Erir, çözülür, dağılır.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


intercapillary : a. Kılcal damarlar arasında.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


group : n. biochem. Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


mouth : n. Ağız, os.


mucosedative : a. Mukoza üzerinde, tahriş nedeniyle duyulan acı ve yanma hissini hafifleten veya ortadan kaldıran.


odontobothrion : n. Diş yuvası.


onchocerciasis : n. İnsanlarda Onchocerca tarafından meydana getirilen hastalık.


peptolysis : n. Pepsin parçalanması,


phoria- : suff. Gözün görüş ekseninde sapma anlamına sonek.


pleurorrhea : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı toplanması.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.