Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nasocope nedir?

nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


hemotelangiosis, n. See: Telangiosis.hemotherapeut : n. Kan, plazma veya kandan hazırlanan maddelerle tedaviyi konu alan bilim dalı, kan tedavisi bilimi.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


lithotony : n. Mesaneye yapılan küçük bir kesiti gererek içerdeki taşın dışarı alınması, litotoni.


longissimus : n. en uzun.


manual : a. Ellere ait.


nasiform : a. Buruna benzeyen, burun şeklinde.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


ovoflavin : n. Yumurtalardan elde edilen, riboflavin.


pleurosommia : a. Kol gelişiminde bir taraf barsak oluşumnda anormallik arzeden gelişme kusuru.


projectile : a. & n. 1. Fırlatıcı, ileriye doğru atıcı; 2. Atılabilen veya fırlatılabilen şey (taş veya mermi gibi).


purpurin : n. biochem. Boya kökünden meydana gelen kırmızı bir kimyasal bileşim purpurin (C14H5O2(OH)3).


quotidian : a. Hergün.


semicanal : n. Yarıkanal, semicanalis.


steatolysis : n. Yağların emülsifikasyonla emilmesi.