Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

naso nedir?

naso : pref. Buruna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


eusystole : n. Kalp sistolunun normal oluşu, kalbin kasılma görevinin normal seyretmesi hali.


evisceration : n. Bir organın dış kısımlarını yerinde bırakarak içinde bulunanları çıkarma.


ferredus : a. biochem. Demirden, demirli, demir ihtiva eden.


fibrinuria : n. İdrarda fibrin çıkması,fibrinüri.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


melanogen : Melanin öncüsü renksiz madde, melanojen.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


myosalpingitis : n. Fallop tübü kas tabakası (myosalpinx)'nın iltihabı, miyosalpenjit.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


oophorohysterectomy : n. Yumurtalık ve uterusun ameliyatla çıkarılması.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


procainamide : n. Paroksismal taşikardi gibi kalb aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir prokain türevi.


refractive : a. 1. Işık ışınlarının kırılamsı ile ilgili; 2. Işık ışınlarını kırıcı.