Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

naso nedir?

naso : pref. Buruna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


inarticulate : a. Mafsalsız, oynak yeri olmayan, eklemsiz.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


locular : a. Hücrevi, hücreli, gözeli, löküllü.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


merocaxalgia : n. Kalça ağrısı, merokoksalji.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


osteoma : n. Kemikten müteşekkil tümör, osteom.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


pharyngorrhagia : n. Yutak kanaması, farengoraji.


phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.


polytocous : a. Aynı zamanda çeşitli çocuklar doğuran.


pseudosmia : n. Hiçbir sebebe bağlı olmayan koku duyma, psödozmi.


pylephlebectasis : n. Kapı toplardamarın genişlemesi.


retrolental : a. Göz merceği ardı.


rouleau : n. (pl. rouleaux). Mikroskopta dizilmiş paralar gibi görünen alyuvarlar kümesi.


sclerokeratitis : n. Sklera ve kornea iltihabı, sklerokeratit.


shift to the left : Sola sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde).