Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

naso nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

naso : pref. Buruna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotic : a. Canlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.


colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


dihydromorphinone hydrochloride : n. biochem. Beyaz kokusuz bir toz olup, müsekkin, öksürük dindirici ve uyutucudur (C17H19NO3HCI).


ganglioneuroma : n. Gangliyon hücrelerinden meydana elen tümör.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


hookworm : n. İnce barsaklarda bulunan ağzı kancalı bir çeşit parazit, kancalı solucan, ancylostoma, necator,


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


hypnotic : a. 1. Uyutucu (ilaç); 2. Uykuya ait.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


nosotaxy : n. Hastalıkların tasnifi.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).


ovariodysneuria : n. Nevraljik yumurtalık ağrısı.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.


reactive : a. P aksitesir (reaksiyon) yapan, reaktif.


rongeur : n. Bir çeşit forseps.