Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

naso-oral nedir?

naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecyanin : n. biochem. See: Bilicyanine.


desmectasia : n. Herhangi bir bağın gerilmesi.


dotage : n. İleri yaşlılık sebebiyle oluşan, yanlış hatırlama v.s. ile belrigin hafıza zayıflığı, bunaklık.


fervor : n. Sıcaklık, hararet, yüksek ateşin vücutta meydana getirdiği sıcaklık.


galactophagous : a. Süt üzeirnde yaşayan, süt üzerinde beslenen.


tenositis : n. See: Tenontitis.


uve(o) : pref. Üvea.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.


hypotonia : n. Tonusun azalması, hipotoni.


infraplacement : n. Bir dişin normal yerinden aşağıya yerleşmesi.


kaliuretic : a. 1.İdrarla aşırı potasyuma tılışı ile belirgin; 2.İdrarla aşırı potasyum atılışını uyaranmadd e(ilaç).


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


ore : n. Maden cevheri.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


pulmodexter : n. Sağ akciğer.


rage : n. Aşırı kızgınlık, şiddetli öfke.


scleredema : n. Gününden önce doğan ve vücut sıcaklığı düşük olan çocuklarda deri ve derialtı dokusunun albümini bol bir sıvı ile enfiltrasyonu sonucu önceleri macun kıvamı ve daha sonra sert bir durum alamsı,sklerödem (sklerema neonatorum).


sialaden : n. Tükrük bezi, salya guddesi.