Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

naso-oral nedir?

naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blushing : n. Kızarma, kan hücumu nedeniyle yüz kızarması.


cosmetic : a. & n. Cildi veya saçları güzelleştiren (madde).


dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


fibroglioma : n. Lifli elementler ihtiva eden gliyom.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


laryngoplasty : n. Larenksin plastik tamiri.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


moldiness : n. Küfle örtülü olma, küflülük.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


peari : n. 1. İnci, sedef; 2.İçinde uçucu nitelikte sıvı ilaç (amil nitrit v.s.) bulunan cam kapsül; 3. Astım'lı hasta balgamında görülen yapışkan nitelikle mukus taneciklerinden her biri.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


pericardiopleural : a. Perikard ve plevraya ait.


pneumo : pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.


psychosis : n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye, ruhi hal, sinir krizi, akıl hastlığı, akıl düzensizliği.


pulsific : a. Nabız arttırıcı.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.


thermolamp : n. Belli bir vücut bölgesine, tedavi amacıyla ısı vermede kullanılan lamba, ısı lambası.