Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

naso-oral nedir?

naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


clawhand : n. Parmak kaslarındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ilebelirgin durum, pençe el (Metakarpofalangeal eklemlerde ekstensiyon, interfalangeal eklemlerde fleksiyon söz konusudur).


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


dysosmia : n. Fena koku alma.


encephalology : n. Enkefalonun bilimsel incelenmesi, beyin bilim.


endometrectomy : Rahim mukozasının ameimlyatla çıkarılması, endometroktomi.


endorrhinitis : n. Burun mukozasının, saglı artışı ile müterafık iltihabı, akut burun nezlesi.


fulgurant : n. Aniden gelen ve çabucak geçen, bıçak saplaması gibi duyulan ğarı.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


indicanuria : n. İdrarda fazla miktarda potasyum tuzu bulunması.


leukocytosis : n. Kandaki lökosit sayısının çoğalması, lökositoz.


menticide : n. Bir şahsın zihninin tahrip edilmesi.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


odontoclast : n. Süt dişleri köklerinin erimesini sağlayan bir cins hücre (Bu hücreler süt dişi ile devamlı diş arasında bulunurlar).


pancreatotropic : a. Pankreas üzerinde özel etkisi olan (Langerhans adacıklarının sayı ve büyüklüğünü artırdığı zannedilen hipofiz ön lop hormonu).


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


psammoma : n. Granül maddeis ihtiva eden beyin veya muyurtalık tümörü.


stasis- : suff. İdame eden.