Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

naso-oesophageal nedir?

naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ebullism : n.Alçak basınçlı hava ile temas sonucu dokularda su buharı kabarcıklarının oluşması.


enterogenous : a. Barsaktan doğan, barsaklardan gelişen.


globulicidal : a. Kanın alyuvarlarını yok eden.


goldthwait belt : n. Sırt yaralanmalarında kullanılan çelik kısımları olan geniş bir kemer.


tenoreceptor : n. Kiriş içinde bulunan bir sinir reseptörü.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


intracaval : a. Vena cava'nın içinde.


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


oo- : pref. 1. Dişi cinsiyet ühcresi (ovum) anlamına önek; 2. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


papilloma : n. Memebaşı gibi çıkıntılar yapan selim tümörler, papilom.


paranomia : n. Görünmüş veya dokunulmuş cisimlerini hatırlayamama (bir çeşit afazi).


petrosal : a. Şakak kemiğinin kaya parçasına ait.


pithiatric : a. 1. Telkin ve ikna tedavisi (pitiatri) ile ilgili; 2. Telkin ve ikna ile tedavisi mümkün, telkin ve ikna ile düzelebilen.


polyspermia, polyspermism : n. Çok tohumluluk, sperm bolluğu, polispermi.


postclavicular : a. Klavikülardı, köprücük kemiği arakıs.


postmenstrual : a. Adet sonu, adet sonrası.


precancer : n. Kanser öncüsü lezyon, kansere döünşme oranı yüksek lezyon.


sanguinolent : a. Kanlı.