Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

naso-oesophageal nedir?

naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


cheilorrhaphy : n. Yırtık v.s sebeple dudağı dikme, dudağa dikiş koyma.


exciting : a. Uyarıcı, harekete sevkedici, kişide heyecan doğurucu.


ferric : a. biochem. Demire ait, demirli, hadidi, demir kapsayan.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


hygienic : a. Sıhhi.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


mogilalia : n. Herhangi bir çeşit konuşma bozukluğu.


obligatory : a. Zorunlu, mecburi.


phagotherapy : n. Fazla (çok) yedimke suretiyle yapılan tedavi, fagoterapi.


pneumaturia : İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.


sanitation : n. 1. Hıfzısıhha; 2. Sağlık teşkilatı; 3. Umumi sıhhati koruma tedbirleri.


sinus : n. (pl. Sinuses). 1. Sinus, içeri mukoza ile kaplı kemik içindeki boşluk; 2. genişlemiş damar içindeki boşluklar, 3. Beyinde kara kan kanalı; 4. içinde cerahat toplanan boşluk, 5. Duvarları dura materden veya bununla kafa kemiklerinden yapılı, içinde toplardamar kanı olan kanallar; 6. Çepersel (parietal) plevranın parçalarıarasında birleşme yerinde meydana gelen köşeler.


spireme : n. Mitozda meydana gelen kromatin lifleri.


styloglossal : a. Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı ve dil ile ilgili.


toxicologist : n. Toksikoloji mütehassısı, toksikolog.


tyrotoxin : n. biochem. Basillerin faaliyeti ile peynir ve sütte gelişen toksin.