Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

naso-oesophageal nedir?

naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compensation : n. Sistemler veya organlarda bir bölümün çalışması bozulduğu zaman diğer bir bölümün fazla çalışarak onun işini üzerine alması, kompansasyon.


desaturation : n. Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi.


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


enunciation : n. Telaffuz, telaffuz etme, kelimeyi ses olarak ifade etme.


estrone : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan kuvvetli estrojenik bir madde (C18H22O2).


extern : n. 1. Hastanede asistan doktor; 2. Hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim.


glycosine : n. biochem. a) Üre ile birleşerek ürik asid meydana getiren bir madde. b) Pankreastan çıkarılan bir madde.


homotonic : a. Aynı ton veya basınçtan olan.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


hypo-ovaria : n. Yumurtalığın faaliyet bozukluğu.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


interserosal : a. Plevra, periton ve perikard boşluklarını kaplayan seröz zarlar arasında yer alan.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


otagra : n. Kulak ağrısı, otalji.


peristaphylitis : n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ dokusunun iltihabı.


posteromedial : a. Arka kısmın ortasında.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.


ranine : a. Ranulaya veya dilin alt yüzeyine ait.


reverie : n. Dalgınlık durumu, gündüz rüya ve hayal içinde olma hali.