Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

naso-oesophageal nedir?

naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


chondrosteoma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren kemik ütmörü, kıkırdak ve kemik dokusu karışımından ibaret tümör.


choristoma : n. Normal yeri dışında bulunan doku kitlesi (chorista) nden gelişen konjenital tümör.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


dealcoholization : n. Herhangi bir bileşikten alkolün çıkarılması, özellikle alkolle muamele edilmiş histolojik preparatın yıkanarak alkolden arındırılması.


durematoma : n. Dura mater'in hematomu.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


effluvium : n. 1. Fena kokan nefes; 2. Çürüyen cisimlerden çıkan kötü koku.


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


gyrus : n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.


hyperchylia : n. Mide suyunun aşırı salgılanması.


lucidity : n. 1. Berraklık, saydamlık; 2. Açıklık, kolay anlaşılabilme; 3. Zihin açıklığı, aklı başında olma hali.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


mephitic : a. Zehirleyici, fena kokulu.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


perienteron : n. İlkel ahşa boşluğu.


phagocytosis : n. Mikro-organizmaların fagositler tarafından imha edilmesi, fagositoz.


sciatica : n. Kalça sinirlerinin nevraljisi ve iltihabı, siyatik.