Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

naso-oesophageal nedir?

naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind spot : n. Optik sinirlerin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


bromhidrosis : n. Terin pis kokuda oluşu, tiksindirici kokuda ter salgılanması.


bronchocele : n. 1. Gırtlak iltihabı, bademcik şişkinliği; 2. See: Goiter.


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.


eventration : n. Karındaki organların dışarıya çıkması.


hemihyperesthesia : n. Vücudun tek tarafındaki duyarlığın çoğalması.


hookworm : n. İnce barsaklarda bulunan ağzı kancalı bir çeşit parazit, kancalı solucan, ancylostoma, necator,


hyperestrogenism : n. Aşırı östrojen salgılanması, vücutta aşırı östrojen salgılanmasının sebep olduğu durum.


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


kalium : n.See: Potassium.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


odontobothritis : n. Diş yuvası iltihabı.


pharyngospasm : n. Yutak spazmı.


phote : n. Aydınlanma birimi, santimetre kareye 1 lumen ışık düşmesi.


pontocaine hydrochloride : n. biochem. Tetrakain'in ticari adı.


prognathous : a. Altçenesi öne doğru çıkık olan, prognat.


pyknomorphous : a. Hücrenin boyanan kısımlarını kesif ve homojen olarak ihtiva eden.


retroflexion : n. Bir organın tersine bükülmesi.


rhinitis : n. 1. Burun iltihabı, iç burun zarının iltihabı; 2. Burun nezlesi, rinit.