Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

naso-oesophageal nedir?

naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


bitemporal : a. 1. Her iki temporal kemikle ilgili; 2. Her iki şakak'la ilgili.


brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


cinerea : n. Beyin ve omurilikte bulunan boz madde (gri cevher) kitlesi, sinir sisteminin boz cevheri.


cough : n. Öksürük.


exoserosis : n. serum veya eksüdanın akması.


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


guanine : n. Hücre çekirdeğinde nukleik asitlerin yapısınag iren organik bir bileşik.


hex(a)- : pref. Altı.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


laparoscope : n. Karın boşluğu ve karın organlarını görerek muayene amacıyla karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet, laparoskop.


mastology : n. Meme anatomisinden ve hastalıklarından bahseden ilim, memebilim, mastoloji (meme bilgisi).


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


neurokeratin : n. Sinir sistemi destek doku hücrelerinde ve sinir kılıflarında bulunan bir cins keratin ,nörokeratin,


omphalotomy : n. Göbek kordonunu kesme ameliyatı, omfalotomi.


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


outlet : n. Dışarı çıkacak yer, yol, ağız, delik, mahreç.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


pix : n. Zift.