Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasitis nedir?

nasitis : n. Burun iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


colchicine : n. biochem. Colchicum autumnale'den çıkarılan ve damla (gut) hastalığı tedavisinde kullanılan zehirli bir alkaloid (C22H25NO6).


dresser : n. Cerrah yardımcısı.


ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


floccose : a. Yüne benzer.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


iridorrhexis : n. İris yırtılması.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


osteological : a. Osteolojiye ait.


palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.


pithiatric : a. 1. Telkin ve ikna tedavisi (pitiatri) ile ilgili; 2. Telkin ve ikna ile tedavisi mümkün, telkin ve ikna ile düzelebilen.


polytendinitis : n. Birkaç tendon (kiriş)'un beraber iltihabı, politendinit.


pressure : n. Tazzyik, basınç.