Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasitis nedir?

nasitis : n. Burun iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


coliform : n. Eschercihia coli'ye benzeyen, E.coli şeklinde.


epoophoron : n. paraovaryum, epiovaryum, Rosenmüler cismi (Wolf kanalının üst kısımlarının artıklarından mesovarium içindeki embriyolojik yapılar).


eupiesis : n. Normal basınç gösterme hail.


fibrocyst : n. Kistik dejenerasyong österen fibroma.


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


hydromyoma : n. İçinde sıvı bulunan kistik tümör.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


kaif : n.Alınan ilacın meydana getirdiği rahatlık, özellikle teskin edici veya uyuşturucu ilacın vücutta oluşturduğu rahatlama hali.


keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).


laugh : h. gülme, gülüş.


lordoma : n. See: Lordosis.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


phonems : n. Bir kelimeyi oluşturan seslerin her biri, fonem.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


rachial : a. Belkemiğe ait.


respire : v. Teneffüs etmek, nefes alıp vermek.


salpingopexy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu tesbiti.