Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nasitis nedir?

nasitis : n. Burun iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyopathy : n. Kalb adalesinin akut, subakut veya kronik hastalığı.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


extension : n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio; 2. Uzama, açılma.


hematocytometer : n. Bir miktar kandaki küreciklerin adedini tayine mahsus alet.


hidrocystoma : n. Ter bezi tümörü.


hygrostomia : n. Aşırı salya ifrazı, salyanın bol miktarda salgılanması, higrostomi.


heperaldosteronism : n. See Aldosteronism.


interstitial : a. 1. Doku arasında bulunan; 2. Çatlağa ait, interstisyel.


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


melanorrhaga : n. Kan karışımı nedeniyle dışkının koyu siyah renkte çıkışı.


metaphrenia : n. Zihin faaliyetinin çevresel ilişkilerden sıyrılarak kişisel zevk, itibar, kazanç gibi duygulara yönelmesi.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.


pancreatogenous : a. Pankreastan kaynaklanan, pankreatojen.


perobrachius : n. Kol ve bacakları şekil bozukluğu arzeden fetüs.


polychromatophilic : a. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliğini taşıyan, polikromatofilk.


prostatalgia : n. Prostat ağrısı.