Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nasihorn nedir?

nasihorn : n. burun boynuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparous : a. Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.


cutaneous : a. Deriye (cilde) ait, cildi, cutaneus


cytoblast : n. Hücre çekirdeği.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


filtrate : a. Süzülmüş sıvı, filtrat.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


gigantic : a. Deve benzer, dev gibi.


hypokinesia : n. Hareket azalması, hipokinezi.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


patho-anatomy : n. Patolojik anatomi.n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


pathobiology : n. See: Pathology.


parangi : n. See: Yaws.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.