Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasihorn nedir?

nasihorn : n. burun boynuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borage : n. "Borago officinalis" adlı bitki, hodan (laksatif olarak kullanılır).


cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


discoplacenta : n. Disk şekli gösteren plasenta.


glucinum : n. biochem. Se: Beryllium.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


osteoblastoma : n. Osteoblastlardan kaynaklanan kemik tümörü.


palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


postdigestive : a. Sindirim sonu, sindirim sonrası.


psychonosology : n. Akıl hastalıklarını inceleyen bilim, akliye ilmi, psikonozoloji.


sandfly : n. Tatarcık, tropik ülkelerde rastlanan tatarcık hummasının bulaşmasında rol oynayan küçük böcek.


scarlet red : n. Temiz, fakat iyileşmiş yavaş olarak cereyan eden ülserlerin tedavisinde uyarıcı olarak %2-5 yoğunlukta kullanılan bir boya maddesi.


snuffle : n. Çocuklarda konjenital frengiye bağlı burun mukozası salgısı.


stitch : n. 1.Özellikle sırtta veböğürde hissedilen şiddetli ve ani sancı; 2. Dikiş esnasında yapılan ilmek.


stream : n. Sıvı akımı, seyir halindeki herhangi bir sıvı akıntısı.