Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

nasihorn nedir?

nasihorn : n. burun boynuzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


gram-molecule : n. Maddenin molekül ağırlığının gram olarak ifadesiyle belirlenen miktar.


hyperleukocytosis : n. Kanda lökosit fazlalığı.


illyngophobia : n. Baş dönmesinden aşırı korkma.


insecticide : n. Haşaratı öldürmek için kullanılan ilaç, haşarat öldürücü faktör, insektisid.


mediastinoscopy : n. Mediastinumdaki oluşumların medaistinoskop aracılığıyla muayenesi, medaistinoskopi.


mikulicz's disease : n. Gözyaşı ve tükürük bezlerinin kronik hipertrofik büyümesi.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


nervular : a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce sinirli.


occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.


odontexesis : n. Dişlerin bakımı.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


pantophobia : n. See: panophobia.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


phenazopyrdine hydrochloride : n. Özellikle sistit tedavisinde kullanılan idrar yolu sedatifi.


phosphoroscope : n. Fosfor ışığını ölçme cihazı, fosforoskop.


porosis : n. 1. İltihabi sertlik, proma; 2. Kırık kemik uçlarının kaynaşmasını sağlamak üzere granülasyon odkusu (callus) oluşması; 3. Küçük boşluklar oluşması, özellikle kemikte küçük boşluklar oluşması ile belirgin durum.