Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nasiform nedir?

nasiform : a. Buruna benzeyen, burun şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


corditis : n. Sperma kordonu iltihabı.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


dentinogenesis : n. See: dentinification.


gastrin : n. biochem. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyaran enzim.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


hypoergasia : n. Çalışma gücünün ileri derecede azalması, vücutta veya herhangi bir organda çalışma temposunun ileri derecede azalışı.


hysteropathy : n. 1. Histeropati, rahim hastalığı; 2. See: Hysteria.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


insufficiency : n. Kifayetsizlki, yetmezlik, ensüfizans.


intimal : a. İntima ile ilgili.


levallorphan tartrate : n. Narkotik antagonist.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


mucofibrous : a. Mukoza ve lif dokularından oluşan.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].