Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nasiform. nedir?

nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celophlebitis : n. Vena cava iltihabı.


ceratalgia : n. Kornea ağrısı.


coagulator : n. Pıhtılandıran.


Crohn's Disease : n. Genellikle genç erişkinlerde görülen kronik, granulamatöz bir hasatlık.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


drunkenness : n. Aşırı miktarda alkol alımının sebep olduğu psişik durum, alkol sarhoşluğu.


suboccipital : a. Başın arka kısmı (artkafa) altınad olan (bulunan).


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


isosthenuria : n. İdrarın, günlük sıvı girişindeki değişikliklerden etkilenmeksizin devamlı olarak aynı özgül ağırılkta çıkışı.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


micromastia : n. Memelerin normalden küçük olması, küçük memelilik, mikromasti.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


neurad : a. Sinir ekseni tarafına doğru.


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


oophorogenous : a. Yumurtalıktan elde edilen.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


paravaginal : a. Vagina yakınında yer alan.


periappendicitis : n. Apandisle çevresindeki dokuların iltihabı.