Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasiform. nedir?

nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalia : n. See: Brachycephaly.


catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


complication : n. Bir hastalığın seyri esnasında oluşan ikinci bir hastalık, mevcut hastalığa eklenen diğer bir hastalık veya bozukluk, ihtilat, komplikasyon.


dissimilate : v. Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak.


divagation : n. Tutarsız konuşma, abuk sabuk konuşma.


exorbitism : n. See: Exophthalmos


furcula : n.Gelişen embriyo'da farenksin ön duvarı üzerindeki, ilerde epiglotis'i oluşturacak olan kabartı.


gastrula : n. Embriyonun gelişmesinde blastula devresini takip eden ve iç ve dış iki tabaka ve bir boşluk arzeden safha.


herbivorous : a. Ot yiyen, yeşillikle beslenen.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


hypocapnia : n. Kanda karbon diyoksid azalması.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


orthostatism : n. Vücduun dik durması.


pipette : n. See: Pipet.


reagin : n. Allerjik reaksiyonlarda görülen bir çeşit antiokr.


rhodopsin : n. Retina çomaklarında meydana gelen kırmızı pigment.