Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasiform. nedir?

nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholagogia : n. Safra kesesinden barsağa safra itrahı.


diffusate, : n. See: Dialysate.


dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


electrodessication : n. Cerrahi diyatermi tekniği.


terminology : n. Istilahlar, terimler, terminoloji.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


graphospasm : n. yazarlara arız olan kramp, grafospazm.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


intrarenal : a. Böbrek içi, böbrek içinde.


oculofacial : a. Göz ve yüze ait.


oculopathy : n. Göz hastalığı.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


orificium : n. (pl. orificia). See: orifice.


parabulia : n. İradi (istemli) hareketlerde anormallik.


phrenemphraxis : n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.


pneumonosis : n. 1. Akciğer hastalığı; Alveol ve alveol kapilleri dejenerasyonu sonucu akciğer alveolleri.


pyodermatitis : n. Piyojen enfeksiyondan ileri gelen cilt iltihabı, piyodermatit.


refresh : v. 1. Tazelemek, yeniden canlandırmak, taze hayat vermek; 2. Dinlendirmek, serinletmek, 3.Canlanmak, dinlenmek.