Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nasiform. nedir?

nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomycosis : n. Blastomyces'ler tarafından meydana getirilen granulomatöz oluşumlar.


chlorotrianisene : n. Stilboesterol yerine kullanılan bir ilaç.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


cytotoxin : n. biochem. Hücreler üzerinde özel tahribedici etkisi olan bir toksin.


endosmosis : n. Dışardan içeriye doğru seyreden osmoz, dıştan içe geçişme, endosmoz (hücre içine osmoz gibi).


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


homicide : n. Bir insanın öldürülmesi, cinayet.


hydrocardia : n. Perikart boşluğunda aşırı sıvı toplanması.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.


implosion : n. İçeriye doğru çökme, büzüşme.


lipiduria : n. İdrarda yağ damlacıkları bulunuşu.


lycanthropy : n. Hastanın kendini kurt zannederek kurt gibi hareket etmesi deliliği.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


malignity : n. See: Malignancy


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


pathetic : a. Duygulanıran, duygusal, içe işleyici