Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nasicorn nedir?

nasicorn : a. Burnunda boynuzu veya boynuzları olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blender : n. Karıştırıcı (alet veya kimse).


cardiogenic : n. Kalb menşeli, kaynağını kalbten alan.


chordoma : n. Omurgayı oluşturan embriyoner doku artıklarından gelişen tümör (Omurganın üst veya alt kısmında görülür).


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


demise : n. Ölüm, vefat.


filterable : a. Süzülebilir.


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


gracile : a. İnce, zarif, narin, gracilis.


levallorphan tartrate : n. Narkotik antagonist.


lordoma : n. See: Lordosis.


lycanthropy : n. Hastanın kendini kurt zannederek kurt gibi hareket etmesi deliliği.


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


monomyositis : n. Tek kas iltihabı, monomiyozit.


occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


orange : n. Portakal, aurantium. (See: A Glossary of Chemistry).


overdosage : n. Herhangi bir ilacın verilişinde normal dozun üstüne çıkılması, ilaçla aşırı yükleme.


parasalpingitis : n. Fallop tübü (tuba uterina) çevresindeki dokuların iltihabı, parasalpenjit.


periadenitis : n. Bir bezin çevresindeki dokunun iltihabı, periadenit.


saprophyte : n. Organizmalar üzerinde yaşayan nebati asıllı mikroplar, saprofit, çürümüş organik maddelerle beslenen nebati organizma.