Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nascent nedir?

nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbitis : n. Üretra soğanı iltihabı, bülbit.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


colpotomy : n. Vaginanın kesilmesi, kolpotomi.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


electromassage : n. 1. Elektrik akımı veren alet aracılığıyla yapılan masaj, elektrik masajı, 2. Elektrik tedavisiyle bir arada uygulanan masaj.


epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


infectious : a. Bulaşıcı, sari.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


mantle : n. Beyin korteksi.


marsupium : n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.Skrotum.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.