Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nascent nedir?

nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrophyte : n. Kemiğin eklem yüzleri üzerinde patolojik bir nedenle gelişen kıkırdak yapıda fazlalık.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


ejection : n. 1. Dışarı atma, boşaltma, çıkartma; 2. Dışarı atılan madde.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


fusible : a.Eritilir.


gleet : n. Cerahatli hafif akıntı (belsoğukluğu v.s.).


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


invisible : a. Görülemeyen, gözle seçilemeyen.


isthmoparalysis : n. See: isthmoplegia.


kilogram (me) : n. Bin gramlık ağırlık ölçüsü, kilogram.


levodopa : n. Sentetik anti-Parkinson ilacı.


limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.


motor : a. Muharrik, oynatıcı, hareket ettiren, hareki, kasları harekete getirici, motor.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


ophidiophilia : n. Marazi yılan sevgisi, ofidyofili.


opisthotic : a. Kulakardı, kulakarkası.


orthopedics : n. İskeletin şekil bozukluklarını önleyen ve tedavi (tamir) eden tıp dalı, ortopedi.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.