Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nascent nedir?

nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


hematophagous : a. Kanda yaşayan, kanla beslenen, kan emen.


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


intrapericardial : a. Perikart içi, perikart içinde.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


multilocular : a. Çok loküllü.


nonfebrile : a. Isı yükselişi göstermeyen, ateşsiz.


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


oculofacial : a. Göz ve yüze ait.


odontography : n. Dişlerin tarifli, odontografi.


oothecopathy : n. Herhangi bir yumurtalık hastalığı.


osteosis : n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun gelişimi, kemik oluşumu; 2. Kemikte tümör oluşumu.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


phonopathy : n. Konuşma organları hasatlığı, fonopati.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.