Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nascency nedir?

nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeder : n. Hemofili'de olduğu gibi, sık sık kanama yoluyla kan kaybeden kimse.


cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


crucial : a. Haç şeklinde, haçsı, cruciatus.


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


endothermy : n. Deriden yüsek frekanslı elektrik akımı geçirerek derin dokularda yaygın sıcaklık oluşma, diyatermi, endotermi.


fistulectomy : n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.


footdrop : n. Bacağın ön kaslarının felcinden dolayı ayağın düşmesi.


gram : n. Gram.


hypsonosus : n. Dağ hastalığı.


lobule : n. Bir lopu meydana getiren ufak kısımlar, lopçuk, lobül.


mastoncus : n. Meme tümörü veya göğüs şişmesi.


metal : n. Maden.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


ootheco- : pref. See: oothec-.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


osteodesmosis : n. 1.Kemik ve kiriş oluşumu; 2. Kiriş kemikleşmesi.


pancreatico- : pref. 1. Pankreas anlamına önek; 2. Pankreas kanalı anlamına önek.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.