Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nascency nedir?

nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholcyst : n. See: Gallbladder.


copperas : n. biochem. Demir sülfatı, zaç.


cystoid : a. Mesanemsi: Kist gibi, sistoid


cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


ear : n. Kulak.


ecchymosis : n. Kan damarlarının yırtılmasından dolayı derialtına kan toplanması ve bu yüzden o kısmın renginin mor bir hal alması, bere, kedme, çürük.


filterable : a. Süzülebilir.


hematocytosis : n. Kanın hücresel elementlerinin çoğalması, hematositoz.


inhume : v. biochem. Muayyen bir sıcaklıkta kalması için sıcak toprağa gömmek.


insight : n. Nüfuzunazar, sezgi.


lyophobe : a. Sıvı atan, liyofob.


mannose : n. Mayalanma özelliği gösteren bir monosakkarid.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


perichondroma : n. Perikondr tümörü.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


petrositis : n. Şakak kemeği kaya parçasının ihtilabı.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


somatomegaly : n. Vücudun normal ölçülerin üstünde iri oluşu, devlik, gigantism.