Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nascency nedir?

nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


dysuriac : a. İdrar ederken ağrı duyan kimse.


embole : n. See: Emboly.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


flavonol : n. biochem. Flavin ihtiva eden protein.


glibenclamide : n. Ağız yoluyla kullanılan güçlü bir hipoglisemik madde.


hyoglossus : n. Dilaltı, hiyoglas.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


monomastigote : a. Tek kamçılı.


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.