Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nascency nedir?

nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cebocephalus : n. Sebosefali gösteren hilkat garibesi.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


drug-store : n. İlaç satılan dükkan, eczane.


gangliocytoma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden tümör, gangliyositom.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


gastrotherapy : n. Mide hastalıklarının tedavisi.


glaucomatous : a. Klokomlu.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.


isthmic : a. İstmusa ait, istmik.


lymphadenogram : n. Lenfadenografi yolyla elde edilen röntgen filmi.


mandrin : n. Sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren.


melanogenesis : n. Melanin oluşumu, melanojenez.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


neurocranium : n. Kafatasının beyini içine alan kısmı.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


petit mal : n. Epilepsinin hafif şekli, pötimal.


potentiation : n. Kuvvetlendirme tesirini arttırma.


pulpefaction : n. Pulpa halinialma.