Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nas nedir?

nas : pref. Burun anlamına önek.

nas bone : Burun kemiği.


nas cavity : Burun boşluğu (çukuru).


nasal ganglion : Burun gangliyonu.


nas organ : Burun.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradycrotic : a. Nabzı yavaş atan.


catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.


decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


dipsomaniac : a. İçki müptelası, içkici, ayyaş.


flaxseed : n. Keten tohumu.


lactalase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, laktaliz.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


hydroncus : n. su toplanmasının sebep olduğu şişlik, hidronkus.


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


mega : pref. Büyük, aşırı derecede büyük anormal büyüme.


non compos mentis : a. Aklına malik değil, salim kafa ile olmayan.


organum : n. See: Organ.


pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.


panting : n. Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma.


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


polygastria : n. Mide bezlerinden aşırı miktarda salgı salgılanması.