Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

naris nedir?

naris : n. (pl. nares) Burun deliği.

anterior naris : Burun boşluğuna açılan iki dış delikten her biri, burun ön deliği;


posteiror naris : Nazofarenks'e açılan iki delikten her biri, burun arka deliği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


cysto-urethrography : n. Konrast madde ile doldurulduktan sonra yapılan idrar kesesine ve uretraya ait radyolojik tetkik.


dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


fibropurulent : a. Bağ dokusu lifleri ve cerahat ihtiva eden.


frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis : n. Hipotalamusla ilgili bozukluk dolayısıyla sekonder olarak gelişen hipofiz ön lob yetersizliği nedeniyle meydana gelen, ender, ancak karakteristik özellikler gösteren bir hastalık.


gastroenteropathy : n. Mide-barsak hastalıklarının genel adı.


gout : n. Gut, Nukleoprotein metabolizmasının bozulması sonucu eklemlerdeki kıkırdaklarda ürat tuzlarının toplanmasından doğan hastalık (damla hastalığı).


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


uve(o) : pref. Üvea.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


kopiopia : a. Göz yorgunluğu, gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi bir durum sonucu oluşan yorgunluk hali.


lipoidosis : n. Yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle vücut dokularında aşırı miktarda lipidve lipoidlerin toplanışı, lipoidoz.


matutinal : a. Sabahları görülen, sabah oluşan (gebelik bulantısı gibi).


podarthritis : n. See: Podagra.


qualimeter : n. Röntgen ışınlarının nüfuz gücünü ölçme aleti, penetrometre.


rectostomy : n. Deri üzerinden rekutm'a açılan sun'i ağız oluşturma, rektostomi.


running : a. Akıntılı.


seroflocculation : n. Antijen niteliğindeki madde etkisiyle kan serumda medana gelen flokülasyon, serum flokülasyonu.