Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

nares nedir?

nares : n. Burun delikleri.

anterior nar : Burun boşluğunu dış atmosfere bağlayan bir çift delik;


posterior nares : Burun boşluklarını nasopharynx'e bağlayan bir çift açıklık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursectomy : n. Burs'un ameliyatla çıkarılması, bursektomi.


carpophalangeal : a. El bileği ve parmak kemikleriyle ilgili, hem el bileği hem parmak kemiklerini ilgilendiren.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


crista : n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


duritis : n. Dura mater iltihabı.


egg : n. See: Ovum.


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


gastrografin : n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.


hemoglobinocholia : n. Safrada hemoglobin bulunuşu.


hypohidrosis : n. Ter salgısının anormal şekilde azalması, terliyememe, hipohidroz.


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


ketoplasia : n. Keton oluşumu.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


metamerism : n. 1. İki bileşiğin yapı bakımından aynı olmasına rağmen farklı özellikler göstermeleri hali, izomerizm, metamerizm; 2. Benzer parçaların seri halinde diziliş göstermesi (omurların dizilişi gibi).


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.