Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nares nedir?

nares : n. Burun delikleri.

anterior nar : Burun boşluğunu dış atmosfere bağlayan bir çift delik;


posterior nares : Burun boşluklarını nasopharynx'e bağlayan bir çift açıklık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


caustic : a. & n. a) Yakıcı, b) Yakıcı madde (bileşim).


cenophobia : n. 1. Açık yerlerden ürkme, boş bir bölgede tek başına kalmaktan aşırı korkma, kenophobia; 2. Yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme, cenotophobia.


cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


coagulator : n. Pıhtılandıran.


dentinal : a. Dentine ait, dentinden oluşan.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


glossocele : n. Dil şişmesi.


insulation : n. Tecrit, yalıtkanlık, izolasyon, elektrik ve ısınınsirayetine engel olma.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


meningeal : a. Beyin zarına ait, meninkse ait, meningicus.


nonspecific : a. Deli bir özelliği bulunmayan.


oophoralgia : n. Yumurtalık ağrısı.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


oxygenated : n. Oksijenle yüklü, oksijenle doymuş, oksijenlenmiş.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


perivertebral : a. Vertebra çevresinde, vertebrayı çevreleyn.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).