Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

narcotize nedir?

narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinodactyly : n. Parmakların kıvrık kalması.


corectomy : n. İris'in bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


dictyoma : n. Kirpiksi cisim (korpus siliyare)'den gelişen bir tümör.


dioptry : n. Bir merceğin ışığı kırma kudreti, diyopteri (odak noktası, merkezinden bir metre mesafede olan merceğin kırma kudreti birim olarak alınmıştır).


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


gynecogenic : a. Dişilik vaıfları veya reaksiyonları meydana getiren.


hemiparesis : n. Vücudun veya yüzün yalnızca bir tarafında görülen hafif felç veya zaafiyet.


immunopathoolgy : n. Bir şahsın aşırı derecede duyarlı olması gibi, anormal bağışıklık reaksiyonlarının meydana gelmeis.


mentism : n. Zihinde, istemdışı davranışlı olarak hayaler oluşması hali.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


monad : a.&n. 1. Tek hücreli (protozoid); 2. Basil cevher, zerre, atom, monat.


monochromatism : n. 1. Bir renk gösterme hali; 2. Tüm renklerin gri olmak üzere tek renk halinde algılanması hali.


myotic : a. Miyozise ait.


narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.


paracetamol : n. Etkisi fenasetin'e benzeyen, ancak daha az yan etkileri olduğu için fenaseti'e karşı duyarlık gösteren hastalarda kullanılabilen bir madde.


peritoneoscope : n. Periton'u muayene aleti.


polioencephalopathy : n. Beyin gri maddesinin iltihabı.