Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

narcotism nedir?

narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diminution : n. Azalma, eksilme, küçülme (Miktar, hacım veya derece bakımından).


diplogenesis : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tek yerine çift oluşması; 2. Birbirine yapışık ikiz fetüs oluşması.


hepatostomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma.


integument : n. Deri, integumentum.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


intranasal : a. Burunboşluğu içinde.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


kerion : n. Baş derisinin püstüllü hastalığı.


knife : n. Bıçak.


methylparaben : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan kokusuz beyaz bülliri toz (C6H8O3).


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


normo- : pref. Tabii, normal anlamına önek.


penia : Suff. Azlık, eksiklik anlamına sonek.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


postesophageal : a. Özofagus ardı.


precancerous : a. Kanser gelişiminden önce olan.


prostatotm : n. Prostat ameliyatı.


scalp : n. Başın saçlı yerinin derisi, saçlı deri.