Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

narcotism nedir?

narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


dactylitis : n. El ve ayak parmaklarının iltihaplı hali, daktilit.


deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


desiccate : v. Kurutmak.


eccentric : a. See: Abaxial.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


glossodynia : n. See: glossalgia.


tenositis : n. See: Tenontitis.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


nasiform : a. Buruna benzeyen, burun şeklinde.


normochromocyte : n. Normal hemoglobin miktarına sahip olan eritrosit.


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.