Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

narcotism nedir?

narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


capsulitis : n. Kapsül iltihabı.


cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


complexion : n. Deri rengi, clit görünümü, özellikle yüz derisinin renk ve görünümü.


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


contuse : v. Berelemek, yaralamak, çürütmek, ezmek.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


endangium : n. Damarın iç tabakası, intima.


genu : n. (pl. genua). Diz


hemoposia : n. Kan içme.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


myocytolsis : n. kas liflerinin ayrılıp dağılması.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


neuropapillitis : n. Göz papillasının iltihabı, nevropapilit.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.