Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

narcotine nedir?

narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cloveoil : n. Antiseptik, gaz giderici ve ağrı kesici özellikleri olan bir yağ.


corn : n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, callum cornu(s)


cotyla, cotyle : n. Hokka, oynak yerlerinde diğer bi rkemiğin başını içine alan kemik oyuğu.


cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.


errhine : n. & a. 1. Burna çekilip akmasını kolaylaştıran ilaç; 2. Burun akmasını kolaylaştıran.


mia lash : (winker), kirpik.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


hepatin : n. See: Glycogen.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


indoxylemia : n. Kanda indoksil bulunuşu.


interosseous : a. İki kemik arasında bulunan, kemiklerarası.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


oxyhemoglobin : n. Oksijenlenmiş durumdaki hemoglobin.


periproctic : a. Anüs çevresind, anüs'ü çevreleyen.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


progranulocyte : n. Beyaz seri hücresi olup miyeloblastla parçalı nüveli lökosit arasındaki bütün hücrelere verilen ad.


proprietary : a. Bir tek şahıs veya müessese tarafından yapılıp satılabilen.