Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narcotine nedir?

narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


cephalothoracic : a. Baş ve göğüsle ilgili.


chemosurgery : n. Dokunun kimyasal madde aracılığıyla tahrip edilmesi (serviks uteri erozsoyuna gümüş nitrat sürülmesinde olduğu gibi).


chondropathy : n. Kıkırdağı ilgilendiren herhangi bir hastalık, kıkırdak hastalığı.


dermabrasion : n. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yaılan kazıma işlemi.


emaciation : n. 1. Zayıflatma; 2. Sıcaklık.


genal : a. Yanağa iait.


hemotomy : n. Nasrın çıkarılması.


histidinemia : n. Kanda aşırı miktarda histidin bulunuşu.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


lumbus : n. See: loin.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


odontology : n. Dişlerin bilimsel incelenmesi, odontoloji (Diş anatomisi), dişbilim.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


pleximetric : a. Göğüs muayenesi ait.


poliomyelencephalitis : n. Beyin ve omurilik boz cevherlerinin müştere kiltihabı, polyomiyelit ve polyoensefalit'in beraer oluşu, polyomiyelensefalit.


radiostereoscopy : n. Herhangi bir organın x ışınları aracılığıyla üç boyutlu görüntüsünün ekran üzerinde incelenmesi.