Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

narcotine nedir?

narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canicola eever : n. Fare, köpke, domuz, tilki, tarla faresi gibi hayvanların insanlara bulaştırdığı ve Leptospira conicola'nın etken olduğu bir enfeksiyon (leptospirosis).


cultural : a. Bakteri kültürü ile ilgili.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


end-organ : n. Hissi sinirin dallanma gösteren uç kısmı.


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


larynx : n. Gırtlak hançere, larenks.


mucinoid : a. Sümüksü, sümüğe benzer.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


odontoceramotechny : n. Porselen diş yapma sanatı.


ophthalmus : n. Göz.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


papillitis : n. 1. Görme sinirinin retina'ya girdiği yer (optik papilla) in ödemli iltihabı; 2. Papilla renalis'in iltihabı.


paranesthesia : n. See: Paraanesthesia.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.