Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narcotine nedir?

narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


clavicle : n. Köprücük kemik,klavikula, clavicula.


complex : n. 1. Basit olmayan karışık, muğlak; 2. Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik; 3. Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks; 4. Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi.


cystitomy : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapma; 2. mesane ve safra kesesine kesit yaparak açma.


effector : n. Bir adale bir gudde veya organda sonlanan motor veya sekretuvar sinir.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


fusiform : a. İğbiçim, iğsi, fusiformis.


jejunojejunostomy : n. Jejunum'un iki ayrı parçası arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


kerato-iritis : n. Kornea ile irisin iltihabı.


mammogram : n. Mammografi yoluyla elde edilen röntgen filmi, meme filmi.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


myovascular : a. Kalp kasına ve kan damarlarına ait.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


panting : n. Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


pharyngopathy : n. Yutak hastalığı.


polyarthritis : n. Birçok eklemlerin iltihabı, poliartrit.


pseudohernia : n. Yalancı fıtık.