Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narcotic nedir?

narcotic : a. & n. 1. Uyuşturucu, uyutucu, 2. Uyku verici (uyuşturucu) ilaç, narkotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


digestion : n. Hazım, sindirim.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


dysneuria : n. Sinir sisteminin çalışmasında bozukluk.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.


gametic : a. Gamet veya gametlerle ilgili.


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


bexose : n. biochem. Basit şeker (C6H12O6).


maladjusted : a. Çevreye uymakta güçlük gösteren, uyumsuz.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


myonosus : n. Herhangi bir kas hastalığı.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


postclavicular : a. Klavikülardı, köprücük kemiği arakıs.


preanesthetic : a. 1. Anesteziden önce, anestezi amacıyla verilen ilaç (morfin v.s.).


pseudesthesia : n. Normal bir uyarıma bağlı olmadan alınan duygu.


rejuvenation : n. Yeniden gençleştirme veya gençleşme (yapı veya görünüş bakımından).


steroids : n. Doğal olarak bulunan ve yapıları kolesterol'e benzeyen bir grup maddenin ortak ismi.