Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

narcotic nedir?

narcotic : a. & n. 1. Uyuşturucu, uyutucu, 2. Uyku verici (uyuşturucu) ilaç, narkotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitulum : n. Kemik başı, başcık.


choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


chronometer : n. Zamanı, kusursuz olarak ölçen alet, kronometre.


dactylus : El veya ayak parmağı.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


enterokinase : n. biochem. Barsak cidarından salgılanan ve tripsinojeni tripsine çeviren enzim, enterokinaz.


excremental : a. 1. Vücuttan dışarı atılan yıkım ürünü ile ilgili, özellikle dışkı ile ilgili; 2. Dışkı tabiatında, dışkıya benzeyen.


fenestra : n. (pl. fenestrae). Pencere, pencere şeklinde delik.


hypochromasia : n. See: hypochromatism.


incipient : a. Başlayan.


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


marsupialization : n. Özellikle kist hidatik açıldıktan sonra kesenin kenarlarını deriye dikerek kese boşluğunu hariçle birleşik olarak bırakmak.


mastopathy : n. Göğüs hastalığı veya ağrısı, mastopati.


mucopolysaccharidosis : n. Vücutta aşırı miktarda mukopolisakkarit depolanmasıyla belrigin doğuştan ağır metabolizma hastalığı, mukopolisakkaridoz.


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


otogenic : n. Kulaktan doğan, kulaktan gelişen.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


pinealism : n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.