Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narcotic nedir?

narcotic : a. & n. 1. Uyuşturucu, uyutucu, 2. Uyku verici (uyuşturucu) ilaç, narkotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachialgia : n. Kol ağrısı, brakiyalji.


bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


cardia : n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


glomerular : a. Yumağa ait.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


law : n. Kural, kanun.


monad : a.&n. 1. Tek hücreli (protozoid); 2. Basil cevher, zerre, atom, monat.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


optician : n. Gözlükçü.


palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


pneumotypanum : n. Timpan boşluğu (orta kulak)'nda hava toplanması.


postpuberal : a. See: Postpubescent.


protamine zinc insulin : n. Protamin ve çinko ihtiva edn, çözünürlüğü olmayan bir çeşit insulin.


pseudomembrane : n. Yalancı zar.


reticuloendothelioma : n. Retiküloendotel sistemi tümörü.