Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

narcotherapy nedir?

narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirismus : n. El kaslarının ağrılı kasılması, el spazmı.


coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


cytologic : a. Sitoloji ile ilgili, hücrelerin mikroskobik muayenesi ile ilgili.


dysspermia : n. Sperma (ersuyu) yokluğu, semensizlik.


enterostenosis : n. Barsak kanalının daralması, barsak daralması.


flex : v. 1. Bükmek, eğmek; 2. Bükülme yeri.


uvioresistant : a. Ultraviyole ışınlarına karşı mukavemetli.


gynecogenic : a. Dişilik vaıfları veya reaksiyonları meydana getiren.


hemopoiesis : n. Kan ve kan yuvarlarının oluşumu.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


kiloliter, kilolitre : n. Bin litre.


love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.


merocaxalgia : n. Kalça ağrısı, merokoksalji.


nephrotomy : n. taş çıkarmak için böbrek ameliyatı, nefrotomi.


nycterine : n. Gece oluşan.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


ovarotherapy : n.See: ovotherapy.


pledget : n. Yara tiftiği vea sargısı


pyosalpingo-oophoritis : n. Salpenks ve yumurtalığın cerahatli iltihabı.


scolex : n. Tenyaların, barsak çeperi içine gömülen baş kısmı.