Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

narcotherapy nedir?

narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

depressor : n. Aşağı çeken (kas).


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


granum : n. See: Grain.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


myotome : n. Kas kesme aleti, miyotom.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


perimandibular : a. Mandibula çevresinde, mandibulayı çevreleyen.


periorchitis : n. Testislerin çevresindeki hücreli dokunun (tunica vaginalis testis) iltihabı, periorkit.


phonophotography : n. Ses dalgalarının fotoğrafla kaydedilmesi.


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.


pneumonosis : n. 1. Akciğer hastalığı; Alveol ve alveol kapilleri dejenerasyonu sonucu akciğer alveolleri.


proctovalvotomy : n. Rektum kanatlarının ameliyatı.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


reflexology : n. Refleksleri inceleyen bilim dalı, refleksoloji.


retraction : n. büzülme, çekilme bir organın evvelce bulunduğu alandan daha ufak bir yer işgal etmesi, retraksiyon.