Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

narcotherapy nedir?

narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatology : n. Gıdalar ve beslenmeyi konu alan bilim dalı.


chancre : n. Frenginin birinci devresinde görülen yara, şankr.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


depurator : n. 1. Temizleyici madde; 2. Boşaltım organı, metabolizma artıklarının vücuttan atılışına hizmet eden herhangi bir orgna; 2. Deri üzerinde menfi tazyik oluşturarak ter yoluyla ıtrahı uyaran alet.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


eustachium : n. Östaki borusu. See: eustachian tube.


geneticist : n. Gebelik uzmanı.


uteroplasty : n. Rahmin plastik tamiri.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


oxalemia : n. Kanda oksalat çoğalması, oksalemi.


paracolpium : n. Vagina'yı çevreleyen bağ dokusu.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.


pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.


pock-mark : n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.


propons : n. Varol köprüsünün hemen altından geçen beyaz madde şeritleri.


reconstructive : a. Yeniden oluşturucu, normal haline getirici.


rest : n. İstirahat.