Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

narcosynthesis nedir?

narcosynthesis : n. Hafif anestezi altında, hastaya geçmişe ait bazı olaylar hatırlatılması ve böylelikle hastalık sebebi olan olayın meydana çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


crocus : n. biochem. koyu sarı maden tozu, demir peroksit.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


dextrality : n. Sağ elin sol ele oranla daha hakim ve hünerle kullanılması hali.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


erg.ergon : n. Enerji, erg.


excretory : a. 1. Salıcı; 2. Çıkartıma ait.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


homotype : n. Şekil ve görevleri aynı olan iki simetrik organdan her biri (el gibi) veya şekil ve görev bakımından birbirine benzeyen iki parçadan her biri (humerus ve femur gibi), homotip.


hybrid : a. & n. Melez, karışık.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


lithoclast : n. Taşları ezmeye yarayan bir alet.


microcolon : n. Kalın barsağın normalden küçük olması.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


piniorm : a. Kozalak şeklinde, kozalaksı.


pit : n.&v. 1. Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru; 2. Muvakkaten çukurlaşmak.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.


stature : n. Vücutun dik duruş halinde iken gösterdiği yükseklik, boy.