Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narcosynthesis nedir?

narcosynthesis : n. Hafif anestezi altında, hastaya geçmişe ait bazı olaylar hatırlatılması ve böylelikle hastalık sebebi olan olayın meydana çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotic : a. Canlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.


boulimia : n. Oburluk, bulimi.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


endocervix : n. 1. Uterus boynu kanalını örten müköz zar, 2. Uterus boynunun uterus boşluğuna açıldığı bölge.


glyconeogenesis : n. yağ ve proteinler gibi esas molekülü karbonhidrat olmayan maddelerden karbonhidrat meydana gelmesi, glikoneojenez.


lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


hypodactylism : n. See: Hypodactylia.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


myocardial : a. Miyokarda ait.


neuromatous : a. Nevroma ait.


para-anesthesia : n. Vücudun alt kısmının uyuşması.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


post partum : adv. Doğumdan sonra, meydana gelen (daha çok odğuran üzerindeki olaylar içindir).


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.