Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

narcosis nedir?

narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.

basal narcosis : Bir anestezi uygulanmasından veya cerrahi girişimden önce hastaya ilaç verilerek sağlanan bilinçsizlik duruu, bazal narkoz;


carbon dioxide narcosis : Sıçrayıcı bir füzyon ve komanın meydana geldiği, nabız, adale, segirmeleri, mental konkandaki CO2 miktarının çoğalmasına bağlı olan durum;


continuous narcosis : Uzun süren uyku sağlamak yoluyla uygulanan tedavi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

flavus : n. Sarı.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


granuloma : n. Göbek kordonu düştükten sonra yerinde kalan yumru biçimindeki granülasyon dokusu. granülom.


lying-in period : n. Doğum sona erdikten soraki ilk 10 günü kapsayan erken devre.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


masticate : v. Çiğnemek.


meniscus : n. (pl. menisci). Bazı eklemlerde bulunan yarımay veya dairesel kıkırdak, oynak ayçası, menisk.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


othematoma : n. Dış kulak hematomu, kan oturması nedeniyle dış kulağın şişip morumsu renka lışı ile belrigin durum.


per saltum : Bir sıçrayışta, bir defadan


perosomus : n. Vücudu doğuştan ileri derecede şekil bozukluğu gösteren bebek.


phagomania : n. Aşırı derecede yemek yeme arzusu, yemeğe karşı duyulan anormal iştah, oburluk, fagomani.


phlebomanometer : n. Ven tansiyonunu ölçme aleti.


pneogaster : n. Embriyo'nun solunum aygıtı.


predicrotic : a. Nabızda dikrot dalgadan önce gelen.


sarcosine : n. biochem. Kas ve et hulasasında bulunan bir bileşim, sarkosin.


scurvy : n. See: Scorbutus.


sequestral : a. 1. Sekestrum'la ilgili; 2. Sekestrum'a benzeyen, sekestrum niteliğinde.


Skene's Glands : n. Kadınlarda, uretranın başlangıç kısmında yer alan iki adet küçük gudde, parauretral guddeler.