Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narcosis nedir?

narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.

basal narcosis : Bir anestezi uygulanmasından veya cerrahi girişimden önce hastaya ilaç verilerek sağlanan bilinçsizlik duruu, bazal narkoz;


carbon dioxide narcosis : Sıçrayıcı bir füzyon ve komanın meydana geldiği, nabız, adale, segirmeleri, mental konkandaki CO2 miktarının çoğalmasına bağlı olan durum;


continuous narcosis : Uzun süren uyku sağlamak yoluyla uygulanan tedavi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


contract : v. a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


enteroviruses : n. Sindirim kanalı aracılığı ile vücuda giren bazı viruslara verilen ad.


hemisection : n. İkiye bölme.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


obcecation : n. Kısmi (yarım) körlük.


occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


osteochondrophyte : n. Kıkırdak ve kemik tümörü.


papulovesicle : n. Vezikül'e dönüşme halindeki papül, vezikülleşme gösteren papül.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.


polyneural : a. Birçok (çeşitli) sinirlere ait, polinevral.