Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

narcosis nedir?

narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.

basal narcosis : Bir anestezi uygulanmasından veya cerrahi girişimden önce hastaya ilaç verilerek sağlanan bilinçsizlik duruu, bazal narkoz;


carbon dioxide narcosis : Sıçrayıcı bir füzyon ve komanın meydana geldiği, nabız, adale, segirmeleri, mental konkandaki CO2 miktarının çoğalmasına bağlı olan durum;


continuous narcosis : Uzun süren uyku sağlamak yoluyla uygulanan tedavi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


bran : n. Kepek.


capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


chyliferous : a. 1. Kiluslu; 2. Kilus taşıyan, kilifer, chylifer.


contraction : n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.


discoverable : a. Görülmesi veya gösterilmesi mümkün, anlaşılması mümkün (lezyon v.s.).


fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


hemopneumopericardium : n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


lecithinase : n. Lesitin'i parçalayan enzim, lesitinaz.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


magnesia : n. biochem. Magnezyum oksit, magnezya (Mgo).


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


phlogotic : a. See: Phlogistic.


phonology : n. See: Phonetics.