Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

narcosis nedir?

narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.

basal narcosis : Bir anestezi uygulanmasından veya cerrahi girişimden önce hastaya ilaç verilerek sağlanan bilinçsizlik duruu, bazal narkoz;


carbon dioxide narcosis : Sıçrayıcı bir füzyon ve komanın meydana geldiği, nabız, adale, segirmeleri, mental konkandaki CO2 miktarının çoğalmasına bağlı olan durum;


continuous narcosis : Uzun süren uyku sağlamak yoluyla uygulanan tedavi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


coproporphyrin : n. biochem. Dışkı (feçes) ve idrarda bulunan bir porfirin.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


dotage : n. İleri yaşlılık sebebiyle oluşan, yanlış hatırlama v.s. ile belrigin hafıza zayıflığı, bunaklık.


evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.


grisea : a. Boz gri, griseus.


hyperorchidism : n. Testislerin aşırı sekresonu.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


libido : n. Cinsel arzu, şehvet, libido.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


masseuse : n. Masaj yapan kadın, masöz.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


neuroendocrine : a. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili, nöroendokrin.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


pentad : n. biochem. Beş değerli bir element.


poppy : n. Kurutulmuş tohumlarından opium (afyon) elde edilen Papaver somniferum adlı bitki, haşhaş.


proligerous : a. Çocuk doğuran.


pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.