Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narcosis nedir?

narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.

basal narcosis : Bir anestezi uygulanmasından veya cerrahi girişimden önce hastaya ilaç verilerek sağlanan bilinçsizlik duruu, bazal narkoz;


carbon dioxide narcosis : Sıçrayıcı bir füzyon ve komanın meydana geldiği, nabız, adale, segirmeleri, mental konkandaki CO2 miktarının çoğalmasına bağlı olan durum;


continuous narcosis : Uzun süren uyku sağlamak yoluyla uygulanan tedavi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


blepharoatheroma : n. Göz kapağında gelişen yağ kisti.


chlortetracycline. : n. biochem. Streptomyces aurefoaciens'den elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik.


encephalorrhgaia : n. Beyin kanaması.


fatigue : n. Yorgunluk, sürmenaj.


foam : n. Köpük, sıvı içinde serpilmiş gaz kabarcıkları kümesi.


gastronephritis : n. Mide ve böbreğin iltihabı, gastronefrit.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


subocular : a. Kısmen göze ait.


haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


intrathoracic : a. Göğüsiçi.


leukopoiesis : n. Lökosit oluşumu, lökositlerin meydana gelmei.


metanephron : n. See. Metanephros.


metaplastic : a. 1. Metaplazi ile ilgili; 2. Metaplazi gösteren; 3. Metaplazi sonucu oluşan.


myeloid : a. İliğe benzer, iliksi, miyeloid.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.