Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

narcosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.

basal narcosis : Bir anestezi uygulanmasından veya cerrahi girişimden önce hastaya ilaç verilerek sağlanan bilinçsizlik duruu, bazal narkoz;


carbon dioxide narcosis : Sıçrayıcı bir füzyon ve komanın meydana geldiği, nabız, adale, segirmeleri, mental konkandaki CO2 miktarının çoğalmasına bağlı olan durum;


continuous narcosis : Uzun süren uyku sağlamak yoluyla uygulanan tedavi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


dorsad : a. Sırta yönelik, sırta yakın.


enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.


febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


hepatotoxemia : n. Karaciğerden kaynak alan kan zehirlenmesi, hepatotoksemi.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


lymphangiestasis : n. Lenf damarı genişlemesi, lenfanjiyektaz.


oneirogenic : a. Rüyaya benzer hal yaratan, rüya gördürücü.


orthopedics : n. İskeletin şekil bozukluklarını önleyen ve tedavi (tamir) eden tıp dalı, ortopedi.


pathoglycemia : n. Hastalık sebebiyle kanda şeker bulunması, patoglisemi.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


polykaryocyte : n. Çok nüveli dev hücre, polikaryosit.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


psychonosology : n. Akıl hastalıklarını inceleyen bilim, akliye ilmi, psikonozoloji.