Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

narcose nedir?

narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


constitutional : a. 1. Doğuştan, bünyevi, 2. sıhhi.


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


cystosarcoma : n. yapısında yer yer kistik oluşumlar gösteren sarkom.


drunkenness : n. Aşırı miktarda alkol alımının sebep olduğu psişik durum, alkol sarhoşluğu.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


fissuration : n. Çatlaklık.


lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.


hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.


lithotomize : v. Taş çıkarma ameliyatı (litotomi) yapmak.


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.


recto-uterine : a. Rektum ve uterusa ait.