Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narcose nedir?

narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


dermatalgia : n. Belli bir deri bölgesinde hissedilen uyuşma ile müterafık ağrı, deri ağrısı.


diascope : n. Deri üzerindeki lezyonların muayenesinde kullanılan düz camdan araç. (Deriye bastırılarak kullanılır).


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


fasciorrhaphy : n. Fasyanın dikilmesi.


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


hyperaphia : Dokunma hissinin çok artması.


intima : n. Damarların en iç tabakası (gömleği), intima.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


locomotive : a. 1. Hareketle ilgili, bir yerden diğer bir yere gidişle ilgili; 2. Hareket gösteren bir yerden diğer yere gitme yeteneği taşıyan.


logopedia : n. Konuşma bozukluklarının tedavisi, logopedi.


mikulicz's disease : n. Gözyaşı ve tükürük bezlerinin kronik hipertrofik büyümesi.


neurophysiology : n. Sinir sistemi fizyolojisi, nevrofizyoloji.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


palikinesia : n. Hareketlerin patolojik olarak devamlı ve irade dışıt ekrarı, palikinezi.


pedomorphism : n. Kahil (yetişkin) de çocuk vasıflarının baki kalması, pedomorfizm.


psychosexual : a. Cinsel içgüdünün ruhi kısmına ait.


pyelocystitis : n. Piyelon ve mesane iltihabı.


sialaden : n. Tükrük bezi, salya guddesi.


stear(o)- : pref. Yağ.