Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

narcose nedir?

narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butamin : n. See: Butocaine.


celloidin : n. biochem. Mikroskop çalışmalarında kullanılan bir kollodyon preparatı, koloidin.


cortiadrenal : a. Böbreküstü korteksine ait.


cytoclasis : n. Hücrelerin tahrip olmlası, hücrelerin ölümü.


dermatitis : n. Deri (cilt) iltihabı.


desquamation : n. Derinin epitelyal elemanlarının iri ve ufak parçalar halinde dökülmesi, deri soyulması, pul pul dökülme.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


indentation : n. 1. Çentikleşme, çukurlaşma, çukur meydana getirme; 2. Çentik çukur, çukurluk.


laryngectomy : n. Gırtlak ameliyatı, larenjektomi.


neuronotmesis : n. Bir sinirin tam olarak kesilmesi.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


opalescence : n. Çeşitli renkler gösterme hali, yanardönerlik.


oulorrhagia : n. See: Ulorrhagia.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


platspondylisis : n. See: Platyspondylia.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


print : n. 1.İz, basmakla meydana gelen iz (ayak izi veya parmak izi gibi); 2. Baskı, basım, matbua; 3. Negatif'inden meydana getirilen fotoğraf.


rabid : a. & n. 1. Kudurmuş; 2. Kuduza ait.