Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

narcose nedir?

narcose : n. 1. Narkoz: Az uyuşturucu; 2. Uyuşuk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cotyla, cotyle : n. Hokka, oynak yerlerinde diğer bi rkemiğin başını içine alan kemik oyuğu.


cutin : n. Fidanların kütikülinde bulunan madde, kütin.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


dispensary : n. Dispanser.


epigenesis : n. Döllenmiş ovum'da canlının ilk olarak farklılaşmamış bir hücreden gelişmeye başladığını ve zamanla, basitten komplekse doğru farklılaşma sonucu doku ve organların oluşması ile embriyonun türe has şekil kazandığını kaul eden, reformasyon teorisine karşıt olarak ileri sürülmüş teori.


hepatostomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


lupous : a. Lupusa ait.


metrostenosis : n. Rahim stenozu, metrostenoz.


nevoid : n. Ben şeklinde olan.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


pinworm : n. kıl kurdu adıyla anılan küçük kurt. Enterobius vermicularis.


polyamine : n. Canlı dokularda bulunan bir cins protein, poliamin (cadaverie, spermine v.s.).


pons : n. (pl. pontes). Köprü.


pulmoflator : n. Akciğerlerin şişirilmesinde kullanılan bir cihaz.


pyocyst : n. Cerahatli kist, piyosist.


rete : n. (pl. retia). Ağ, şebeke, örgü (sinir v.s).