Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

narcomania nedir?

narcomania : n. Uyuşturucu madde iptilası, narkomani.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchorrhagia : n. Bronşlardan kan gelmesi, bronş kanaması.


bulbus : n. Soğan, bulbus.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


foreign : a. Yabancı.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


intern : n. Hastanede yatıp kalkan doktor veya operatör.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


omphaloncus : n. Göbek şişi veya tümörü.


oppilation : n. See: Constipation.


osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.