Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narcomania nedir?

narcomania : n. Uyuşturucu madde iptilası, narkomani.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilblained, chilblainy : a. Mayasıllı.


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


demedication : n. Vücudun ilaçlardan temizlenmesi, alınan ilaçların dışarı atılması.


depurator : n. 1. Temizleyici madde; 2. Boşaltım organı, metabolizma artıklarının vücuttan atılışına hizmet eden herhangi bir orgna; 2. Deri üzerinde menfi tazyik oluşturarak ter yoluyla ıtrahı uyaran alet.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


gamogenesis : n. Cinsel reprodüksiyon.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


insomniac : a. Uykusuzluk çeken kimse.


leuconychia : n. pl. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.


meloplasty : n. 1. Yanak plastik ameliyatı; 2. El ve ayakların plastik ameliyatı.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


oleometer : n. Yağın saflığını muayene aleti.


pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.


phlebotomist : n. Kan alam uzmanı.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.


stethography : n. Solunum esnasında göğüs duvarında meydanag elen hareketlerin stetograf aracılığıyla kaydedilmesi, stetografi.


subacetate : n. biochem. Bazik asetat.


thiopentone : n. Kısa etkili bir bazal narkotik olarak kullanılan lintravenöz bir barbiturat türevi.