Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

narcoleptic nedir?

narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacothymia : n. Ahlak bozukluğuna uzanan mizaç değişikliği ile belirgin akıl hastalığı.


catadicrotic : a. Sphygmogram'ın ien kolu üzerinde iki çentik gösteren.


cirsocele : n. Spermatik kordon venlerinin genişlemesi, varikosel.


concomitant : a. n. 1. konkomitant: Biribrine bağlı; 2. bir olaya refaket eden başka olaylar.


convulsions : n. p. Birçok nedenlere bağlı olarak gelişen anormal beyin stimülasyonları sebebiyle, adalelerin istemsiz, irade dışı kasılmaları.


coxitis : n. Kalça kemiği iltihabı.


drug-store : n. İlaç satılan dükkan, eczane.


flatworm : n. Yassı şekil gösteren barsak paraziti, yassı kurt, yassı solucan, Platyhelminthes (yassı helmintler) koluna mensup herhangi bir barsak paraziti.


glass : n. 1. Cam; 2. Bardak; 3. Mercek adese.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


hyzone : n. biochem. Üç atomlu hidrojen (H3).


ileal : a. See: ileac.


keratocentesis : n. Korneayı delme ameliyesi, kornea delinmesi, keratosentez.


kilogram (me) : n. Bin gramlık ağırlık ölçüsü, kilogram.


lysogen : n. biochem. Lizin yapan antijen, lizojen.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


peotomy : n. Penis'in ameliyatla çıkarılması.