Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narcoleptic nedir?

narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


cyclophorometer : n. Siklofori derecesini belirlemede kullanılan alet.


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


hemicrania : n. 1. Başın bir yarısını tutan ağrı, ayrımbaş ağrısı, migren; 2. Fetüs'te kafatasının sadece bir yarısının oluşmasıyla belirgin kafa anomalisi.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


incomplete : a. Eksik, noksan, kusurlu, tamam değil.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


oxygen : n. biochem. Oksijen, O sembolü ile bilinen, atom no: 8 ve atom ağırlığı: 16 olan kimyasal element, oxygenium.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.


pelmatic : a. Ayak tabanı ile ilgili.


phosphoprotein : n. Fosforik asit ve protein bileşiminden oluşan madde, fosfoprotein (casein v.s. gibi).


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.


prostatomyomectomy : n. Bir prostat miyomunu çıkarma ameliyesi.