Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narcoleptic nedir?

narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifuge : n. Dönerek çalışan ve yerçekimi gücünü artırarak yoğunlukları farklı maddelerin birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan aygıt, santrifüj cihazı.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


formol : n. biochem. Formaldehid solüsyonu.


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


hyperaphrodisia : n. Cinsel arzuların çok artması.


hypo-asthesia : n. Bir bölgeye ait duyarlılığın azaltılması.


infirmary : n. 1. Hastane; 2. Klinik; 3. Revir.


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


lent : pref. Mercek anlamına önek.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


neurotony : n. Ağrıyı ortadan kaldırma amacyıla ilgili sinirin ameliyatla gerilmesi, nörektazi, nörotoni.


overeating : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme.


panthothenic acid : n. B vitamin kompleksine dahil bir madde.


pedio : pref. See: Ped-.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.