Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narcoleptic nedir?

narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbar : a. Soğana ait.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


concavoconcave : a. Her iki tarafı iç bükey.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


defect : n. Eksiklik noksan, kusur, sakatlık, defekt.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hirudicide : a.&n. 1. Sülükleri yokeden; 2. Sülükleri yokeden madde.


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


monotrichate : a. Tek kamçılı (protozoon hakkında).


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


oothecectomy : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


phagolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagoliz.


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).


prerenal : a. Böbrekten önce veya böbreğin ön kısmında yer alan.


prismoid : a. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde.


rhizome : n. Bir bitkinin yeraltı gövdesi, kök gövde, rizom.


super : a. & pref. 1. Üst, yukarı, üzerinde; 2. Fevkinde, aşırı, superius.