Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

narcoleptic nedir?

narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystotomy : n. Safra kesesini kesme ameliyesi.


congestion : n. Kan toplanması (hücumu), ihtikan, konjestiyon.


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


cytoclasis : n. Hücrelerin tahrip olmlası, hücrelerin ölümü.


cytosome : n. Çekirdek dışındaki hücre protoplazması, sitoplazma.


doraphobia : n. Hayvanların derisine dokunmaktan aşırı tiksinme, hayvan kılı veya tüyüne değmekten aşırı ürkme.


gastroplasty : n. Mide üzerinde yapılan estetik ameliyat, midedeki herhangi bir anomali'nin ameliyatla düzeltilmesi.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


magnesian : a. biochem. Magnezyuma ait.


mammilla : n. 1. Meme başı, meme başı şeklinde organ; 2. Memecik.


nephrocele : n. Böbrek fıtığı, nefrosel.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


nymphoncus : n. "Nympha"ların şişmesi veya büyümesi.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


optician : n. Gözlükçü.


paracolic : a. Kolon yakınında, kolon'a bitişik.


paracousia : n. See: Paracusia.


penia : Suff. Azlık, eksiklik anlamına sonek.


porongraphy : n. Cinsel arzuyu kamçılayıcı müstehçen yazı, resim, fotoğraf, film v.s., pornografi.


salpingo-ovariotripsy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu, Tubaların ve yumurtalıkların çıkarılması.