Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

narcolepsy nedir?

narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


breathless : a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


diastase : n. biochem.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


encephaloid : a. 1. Beyin madde ve yapısına benzeyen, beyinsi; 2. See: encephaloma.


endopericarditis : n. Endokard ve perikard iltihabı, endoperikardit.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


glossolysis : n. Dil felci.


hemopoiesis : n. Kan ve kan yuvarlarının oluşumu.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


histography : n. Dokuların tavsifi, histografi.


lepromata : n. Cüzamda, görülen granülomatöz deri kabartıları.


lithous : a. Taşa ait.


mammilla : n. 1. Meme başı, meme başı şeklinde organ; 2. Memecik.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.