Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narcolepsy nedir?

narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cubiform : a. Kübbiçim, kübik, cubiformis.


diagnostician : n. Teşhisçi.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


entoderm : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında, organ ve dokuları meydana getiren üç tabakadan içerdeki, gastrula'daki iç hücre tabakası,endoderm, entoderm.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


ferrate : n. biochem. Demir asidi tuzu.


fusocellular : a. İğ şeklinde hücreleri olan.


teratospermia : n. Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali, teratospermi.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


mesopharynx : n. Yutağın ağız parçası.


permeability : n. Geçirgenlik, nüfuz ettirme yeteneği dokuların içlerinden bir maddeyi geçirme hassası, permeabilite.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.


plankton : n. Denizlerde ve göllerde yaşayan mikroskopik canlı kolonileri (tek hücreli).


polymyalgia : n. Birkaç kasta hissedilen ağrı, birçok kası tutan ağrı, polimiyalji.


premortal : a. Öldükten sonra olan.


pyelostomy : n. Piyelonun drenajla ameliyatı, piyelostomi.


rachiocampsis : n. Omurganın eğriliği.


Self-accusation : n. Kendi kendini cezalandırma.


septipara : n. Yedi defa doğum yapan kadın (para VII).


sextipara : n. Altı defa doğum yapan kadın (para VI).