Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

narcolepsy nedir?

narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.


bronchiostenosis : n. Bronş lümeninin herhangi bir organik lezyon sebebiyle büzüşmesi, bronşların iler iderecede daralması.


cochlear : a. Kokleaya ait, cochlearis.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


Krukenberg Tumour : n. Ovariumlarda görülen sekonder tipte habis bir tümör.


lobulous : a. See: Lobuose.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


neurorrhaphy : n. Parçalanmış sinirin dikilmesi.


otagra : n. Kulak ağrısı, otalji.


otiatric : a. Otiyatriye ait.


premenstrual : a. Adet (aybaşı) ten önce olan.


spireme : n. Mitozda meydana gelen kromatin lifleri.


splenokeratosis : n. Dalağın bağ dokusu artımına bağlı olarak sertleşme göstermesi, dalak sertleşmesi.


sympathin : n. Sempatik sinirlerin uçlarında meydana gelen bir madde (adrenaline benzer).


trachelorrhaphy : n. Uterus boynu (cervix uteri) nun dikilmesi.