Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

narcohypnia nedir?

narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


celiotomy : n. Batın boşluğuna girmek üzere karın duvarına kesit yapma, karın açma ameliyatı.


cuboid : a. Zarsı, küboid, cuboides.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


epitrochlea : n. Humerus'un iç lokması.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


hyperphosphoremia : n. See: Hyperhphossphatemia.


locomotive : a. 1. Hareketle ilgili, bir yerden diğer bir yere gidişle ilgili; 2. Hareket gösteren bir yerden diğer yere gitme yeteneği taşıyan.


malacotomy : n. Karın duvarı ameliyatı, malakotomi.


mucinemia : n. Kanda müsin bulunuşu, müsinemi.


myxomatous : a. Miksomalı.


nutritionist : n. Beslenme uzmanı.


per : pref. Vasıtası (yolu) ile.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.


polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.


polysaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda çok sayıda monosakarid molekülleri veren bileşik şeker.


postdicrotic : a. Nabzın dikrot dalgasından sonra gelen.