Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narcoanesthesia nedir?

narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiragra : n. Uyuz.


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


decompose : v. biochem. Bileşik bir cismin eczasını ayırmak, ayrıştırmak, tahhallül ettirmek, halletmek.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


dichloralphenazone : n. Kloral hidrata oranla mideyi daha fazla tahriş edebilir, kloral grubuna dahil bir hipnotik.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


excipient : n. Reçetedeki ilaçlara kullanılmalarını kolaylaştıracak bir şekil zararsız madde.


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


formol : n. biochem. Formaldehid solüsyonu.


hyoscine : n. biochem. Bazı bitkilerin kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir alkaloid, skopolamin.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


neurocardiac : a. 1. Kalbte dağılan sinirlerle ilgili, kalb pisinrelriyle ilgili; 2. Kalp nevrozu ile ilgili; 3. Sinir sistemi ve kalb ile ilgili.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


ophthalmitis : n. Gözküresi iltihabı, oftalmit.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


phacocele : n. Göz merceği fıtığı.


priapus : n.Erkek cinsel birleşim organı, kamış, penis.


psoas : n. Belin iki kasından biri, psoas (kası) (psoas genetif olduğu halde nominatif olarak kullanılır).