Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

narco nedir?

narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalent : a. biochem. Çift değerli, iki kıymetli.


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


hematotherapy : n. Kan veya plazma vererek hasatlığı tedavi etme, kan tedavisi.


hydropyonephrosis : n. Ureter'in tıkanması sonucu böbrek pelvisinde idrar ve cerahat toplanması hali, hidropiyonefroz (Cerahatli idrarın birikimi nedeniyle böbrek şişer).


incest : n. Akraba (hısım) lar arasında cinsi münasebet, akraba ile zina.


kleptolagnia : n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.


massotherapy : n. Masajla yapılan tedavi, masoterapi.


myeloradiculopathy : n. Omurilik ve belkemiği sinir kökü hastalığı.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


osteocachectic : a. Osteokaşeksiye ait.


perionychium : n. Tırnağı çevreleyen epidermis tabakası.


polypodia : n. Ayak adedinin normalden fazla oluşu, çok ayaklılık, polipodi.


prosopalgia : n. Yüz felci.


recombination : n. Bir bileşiği oluşturan unsuralrın ayrılmalarını takiben yeniden birleşmeleri, tekrar biraraya gelme.


retrospective : a. Geriye yönelik, geçmişi kapsayan.


segregator : n. Her bir böbrekten birbirine karışmaksızın idrar almaya mahsus çift kateterli alet.


sinusal : a. Sinüs ile ilgil.