Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narco nedir?

narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broadbent's sign : n. Perikardi ile diafram arasında mevcut yapışıklıklar nedeniyle 11-12. kaburgalar arasındaki bölgede, sol ve arka taraftaki bölümün her bir kalb vuruşunda içe doğru çekilmesi.


carcinogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


cohere : v. 1. Birbirine yapışmak, birbirine tutunmak; 2. Birbirine uygun olmak, birbirini tutmak.


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


deflexion : n. Büküm yeri, dirsek noktası, sapma, eğrilme, deviyasyon, defleksiyon.


drug-store : n. İlaç satılan dükkan, eczane.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


iridosclerotomy : n. Sklera ve iris kenarını delme ameliyesi.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


masseter : n. Çiğneme kası, masseter.


meliodosis : n. Pseudomonas pseudomallei'nin sebep olduğu ruam7a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyöz hastalık (Kemirici hayvanlardan insana geçer).


menstruation : n. Adet görme, menstruasyon, 4 haftada bir büluğ çağını geçirmiş kız ve kadınlarda jenital kanama (müddeti), adet, aybaşı, hayız.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


osteoarticular : a. Kemik ve eklemlere ait.


ovoid : a. See: Oval.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


pathway : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir yönü (Sinir liflerinin seyri hakkında); 2. Gidiş şekli, seyir tarzı (Metabolik olay veya kimyasal reaksiyon hakkında).


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi