Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

narco-analysis nedir?

narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

changeable : a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.


corticospinal : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


formol : n. biochem. Formaldehid solüsyonu.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


phylaxin : n. Hastalığa karşı bağışıklık sağlayan ve protein yapısında olan koruyucu madde.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


intima : n. Damarların en iç tabakası (gömleği), intima.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.


mania : n. Patolojik neşe ş eklinde beliren psişik hastalık, mani.


melanomatosis : n. Bütün vücutta melanomların oluşumu, melanomatoz.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.


paresthesia : n. Marazi hassasiyet, hastalık halinde duyarlık, parestezi.


photometry : n. Işık kuvvetini ölçme usulü (bilgisi), ışık kuvvetinin ölçülmesi, fotometri.


plasmodicidal : a. Plazmodileri tahrip eden.


plumbago : n. Karbon'un bir cnisi, grafit.