Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

narco-analysis nedir?

narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystectomy : n. kistin ameliyatla çıkarılması, sistektomi.


discharge : n. 1. Boşaltam, serbest bırakma; 2. Cereyan (elektrik), akıntı, akım; 3. Cerahat.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


fibrillated : a. Küçük liflerden oluşmuş, fibril'lerden yapılı.


fibroplasia : n. Lif dokusu oluşumu, fibroplazi.


teratoid : a. Ucube şeklinde.


hypophrenic : a. 1. Diyaframaltı; 2. Zayıf akıllı, aklı zayıf, hipofrenik.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


nephredema : n. 1. Böbreğin pelvis renalis'te idrar birikimi nedeniyle şişmesi, böbrek ödemi; 2. Böbrek hastalığına bağlı olarak vücudun muhtelif bölgelerinde gelişen ödem.


neurotrauma : n. sinirin zedelenmesi, sinir incinmesi, nörotravma.


non compos mentis : a. Aklına malik değil, salim kafa ile olmayan.


obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.


osmo- : pref. Kokularla ilgili, kokuya ati.


osteocele : n. 1. Testis veya skrotumun kemiksi tümörü; 2. Kemik dokusu ihtiva eden fıtık.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


pseudopregnancy : n. Yalancı gebelik.