Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

narco-analysis nedir?

narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corrosion : n. Aşınma, kemirilme, tahrip edici etken sebebiyle organ veya doku yapısında zamanla meydana gelen bozulma.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


hexasaccaride : n. biochem. Hidrolize olduğunda 6 molekül şeker açığa çıkaran madde.


horizocardia : n. Kalbin yatay duruşu.


hydroncus : n. su toplanmasının sebep olduğu şişlik, hidronkus.


intertrigo : n. Nemli deri katları arasında meydana gelen yüzeysel iltihap.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


levamisole : n. Sentetik bir anthelmintik.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


otocranial : a. Otocranium'a ait.


oviducal : a. Tubalara ait.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


peptics : n. 1. Hazmı kolaylaştıran maddelr, 2. Hazım ilacı.


pseudocholin steras : n. Kan plazmasında ve sinir dokusu dışında kalan bütün dokularda mevcut olan v kalıtsal olarak nitelenen bir enzim.


psychoprophylactic : a. 1. Psikoprofilaksi ile ilgili; 2. Akıl ve ruh hastalıklarına karşı kişiyi koruyucu, akıl ve ruh hastalığını önleyici.


saponin : n. biochem. Saponin, suda çalkalandığında köpüren bitkilerde bulunan bir glikozid.