Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narcissistic nedir?

narcissistic : a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. Narsisizm gösteren, narsizm'le belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigram : n. Gram'ın yüzde iri, santigram


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


cervicobrachial : a. Boyun ve kolla ilgili.


chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


coagulopathy : n. Pıhtılaşma bozukluğu, kanınpıhtılaşmasında bozukluk ile belirgin herhangi bir durum.


electropuncture : n. Elektrik iğnelerle dokuları delme ameliyesi.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


fibroadenoma : n. Lifli elementler ihtiva eden adenom.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


gastroduodenitis : n. Mide ve duodenum'un iltihabı.


gonadotrope : n. Gonadların çalışmalarını kamçılayan madde.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


in : pref. 1. Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek; 2. İçinde, içine anlamına önek.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


medicated : a. İlaçlı, ilaçlanmış.


microcyte : n. Normalden küçük eritrosit, mikrosit.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


orchiocele : n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrotum fıtığı; 3. Testis tümörü.


pang : n. Şiddetli ağrı.


sclerema : n. Derinin sertleşmesi hali, sklerem.