Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narcissistic nedir?

narcissistic : a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. Narsisizm gösteren, narsizm'le belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


erosive : a. Aşındırıcı: Erosyon meydana getiren.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


glomerule : n. Böbreklerdeki arter yumakları ile bunların etrafını sarmış olan bir zardan ibaret kısım, glomerül.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


homeo : pref. Benze.


huckle : n. Kalça.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


laryngotracheobronchitis : n. Larinksin, trachea'nın ve bronşların iltihalı durumu.


mesomorphy : n. Mezoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla çoğunluğu oluşturduğu vücut yapısı.


ornithosis : n. Kuşlara ait hastalıkalrın insanlarda görülen şekli.


pedodontics : n. Çocukların diş ve ağız durumları ile uğraşan dişçilik şubesi, pedodonti.


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.


peridiverticulitis : n. Barsak divertikülü çevresinin iltihabı.


phaged(a)ena : n. 1. İlerleyen (yayılan) ülser; 2. Gangren.


presternum : n. See:Manubrium.


pyorrhea : n. (Özellikle diş etinde) irin akması, bol cerahat akması, piyore.