Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

narcissistic nedir?

narcissistic : a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. Narsisizm gösteren, narsizm'le belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronometer : n. Zamanı, kusursuz olarak ölçen alet, kronometre.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


endoaneurysmorrhaphy : n. Anevrizma tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli. Matas ameliyatı.


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


mia : .


foliate : a. Yapraksı, foliatus.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


Horton's Syndrome : n. Vücutta fazla miktarda histamin serbestleşmesine bağlı olarak meydana gelen şiddetli başağrısı.


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


intra-appendicular : a. Apendiks içi, apendiks içinde.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


omentorrhaphy : n. Omentumun dikilmes.i


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


pedodontics : n. Çocukların diş ve ağız durumları ile uğraşan dişçilik şubesi, pedodonti.


phonetic : a. Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait.