Bugün : 28 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

narcissistic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

narcissistic : a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. Narsisizm gösteren, narsizm'le belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


corticotrophin : n. See: Corticotropin.


diathetic : a. 1. Diyatez'le ilgili; 2. Diyatez gösteren.


dysplasia : n.Anormal doku meydana gelmesi, displazi.


ecderon : n.Epiderm.


endocervical : a. Cervix uteri'nin iç bölümüne ait olan.


enterogenous : a. Barsaktan doğan, barsaklardan gelişen.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


hospitalism : n. 1. Hastanede, genellikle bir arada yatan hastalarda görülen ümitsizlik ve elemle karışık ruh hali; 2. Kişinin, yerli yersiz çeşitli kliniklere giderek muayene olması hali, bu dürtü ile belirgin psikonevroz.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


lordosis : n. Omurganın konveksliği öne bacak şekilde arkaya bükülmesi, kamburluk, belkemiğinin eğriliği, lordoz.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


lymphogram : n. Lenfografi yoluyla elde edilen röntgen filmi, lenfogram.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.


psychogeriatrics : n. İhtiyarlara yapılan ruhi ve akli tedavi.


reserve : n. Yedek, ihtiyat (ciğerde bulunan hava artığı gibi).


spongiocyte : n. Nevroglia hücresi.