Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

narcissist nedir?

narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinomania : n. Marazi yatma eğilimi, yataktan çıkmak istememe hastalığı.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.


gynecophonus : a. Kadınsı sese sahip erkek.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


matrix : n. (pl. matrices or matrixes). 1. Rahim, dölyatağı; 2. Hücreler arasında bulunan madde.


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


mutation : n. Değişme; 2. Ses değişmesi, mütasyon.


myringotomy : n. timpan zarı ameliyatı, miringotomi.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


nubecula : n. Kornea'da oluşan donuk leke.


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.


pancreato- : pref. Pankreas anlamına önek.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


polyceptor : n. Birçok komplement tutucu gruplara sahip amboseptor.


psychogeriatrics : n. İhtiyarlara yapılan ruhi ve akli tedavi.


scatology : n. Taş haline gelmiş gübreyi tetkik ilmi, dışkı inceleme ve tahlili, skatoloji.


scillaren : n. biochem. Adasoğanı glikozidlerinin bir karışımı.