Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

narcissist nedir?

narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cebocephalus : n. Sebosefali gösteren hilkat garibesi.


cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


cordectom : n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


hereditable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


hysterogram : n. Histerografi yoluyla eldeedilen film, rahimin röntgen filmi.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


oligohemia : n. See: oligemia.


omphaloproptosis : n. Göbeğin anormal şekilde dışarıya doğru çıkması.


onychohelcisis : n. Tırnakların ülserli hali.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


physostigminism : n. Physostigmine zehrilenmesi.


polypous : a. 1. Polip'le ilgili; 2. Polip'e benzer, polip görünümünde; 3. Polip'ler gösteren, çok sayıda polip oluşması ile belirgin.


saccharorhea : n