Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

narcissist nedir?

narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


comminuted : a. Parçalanmış.


cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


end-organ : n. Hissi sinirin dallanma gösteren uç kısmı.


funicular : a. Fonikül (funiculus) e ait, foniküler.


gestosis : n. Gebelik sırasında toksemik belirtiler, jestoz.


granuloma : n. Göbek kordonu düştükten sonra yerinde kalan yumru biçimindeki granülasyon dokusu. granülom.


teres : n. Yuvarlak kas.


hemapophysis : n. kaburga kıkırdağı, hemapofiz.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


macroleukoblast : n. İri hacım gösteren lökosit öncüsü hücre, iri genç lökosit.


monarticular : a. Tek ekleme ait.


ointment : n. Merhem. (See: A glossary of chemistry).


potentiometer : n. Elektrik kudretini ölçme aleti, Potansiyometre.


protochloride : n. biochem. Bir elementa ait klorürler içinde en az klor ihtiva edeni.


pylorectomy : n. Piloru çıkarma ameliyesi, pilorektomi.


sneezing : n. Aksırma, hapşurma.