Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narcissist nedir?

narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


carbide : n. biochem. Bir karbon maden bileşimi, karbid.


crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


dentoid : a. Dişe benzeyen, diş ş eklinde.


denudation : Bir kısmın soyulması veya çıplaklaştırılması.


diglossia : n. 1. Dilin çift oluşu; 2. Çift dil görünümü vermek üzere dilin uzunlamasına yarık oluşu hali, yarık dil.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


endoneuritis : n. Endonöriyum'un iltihabı.


epinephrine : n. Adrenalin.


esophagismus : n. Ösofagus spazmı.


herniography : n. Bir çeşit fıtık ameliyatı.


subepicardial : a. Epikart altında.


heperaldosteronism : n. See Aldosteronism.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


malignancy : n. Habaset.


muriatic : a. biochem. Tuzlu suya ait hidroklorik.


osseofibrous : a. Lif dokusu ile kemikten ibaret.