Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

narcissist nedir?

narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


condense : v. Biochem. teksir etmek, takdir etmek.


ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


localization : n. Hastalıkların vücudun bir bölümünde yerleşmesi, mevzileşme, lokalizasyon.


lubb-dupp : n. Dinleme sırasında duyulan kalb seslerinin tasvir edilmesi içn kullanılan iki kelime.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


ophthalmologic : a. Oftalmolojiye ait.


ovariocentesis : n. Yumurtalığın cerrahi delinlmesi, ovaryosentez.


overactivity : n. Aşırı çalışma, bir organın normalin üstünde çalışması hali.


pericardial : a. Perikardla ilgili.


periprostatitis : n. Prostat çevresindeki maddenin iltihabı.


polyarthralgia : n. Birden çok eklemde ağrı mevcut olması.


prosoplasia : n. 1. Hücrelerin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişim göstermesi, hücre farklılaşması; 2. Doku hücrelerinin aşırı veya anormal farklılaşma göstermesi.


quotidian : a. Hergün.


radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.