Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

narcissist nedir?

narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhagia : n. a) Fazla miktarda müköz akıntı. b) Bel soğukluğu, gonore.


carcinelcosis : n. Kansere bağlı olarak gelişen ülser, kötü huylu tümörün sebep olduğu iltihaplanma sonucu gelişen etraf dokuları kemirici ülser.


cathexis : n. Zihni faaliyetin belli bir fikir veya nesne üzerinde yoğunlaşması.


consensus : n. organların ahenkle işlemesi.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


hyoglossus : n. Dilaltı, hiyoglas.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


intoxication : n. 1. Toksik maddenin vücutta meydana getirdiği patolojik durum, zehirlenem; 2. Aşırı alkol alımının sebep olduğu bazı zihni ve psişik bozukluklar, istemli kaslar arasındaki düzenli çalışmanınbozulması ile belirgin geçici durum, akut alkol zehrilenmesi.


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


organogeny : n. See: Organogenesis.


pniguecula : n. Korenada sarımtrak bir leke.


presbyopia : n. Lensin esnekliğinin yaşla azalması sonucu yakından iyi görememe, presbiyopi, ihtiyarlıkta görme bozukluğu.


pruritus : n. Deri hastalıklarıda veya tamamen asabi sebeplerl meydana gelen kaşıntı.


resorption : n. Emilme, rezorpsiyon: 1. Yemeklerin barsaklardan kana ve lenf yoluna emilmesi; 2. Eksüdaların emilmesi.


rhombocoele : n. Omurilik kanalının nihai genişlemesi, rombosel.


saprophytic : a. 1. Saprofit'le ilgili; 2. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan, bu nitelikle belirgin.