Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

narcissism nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


enterokinase : n. biochem. Barsak cidarından salgılanan ve tripsinojeni tripsine çeviren enzim, enterokinaz.


expectation : n. Bekleme, ümit.


eye : Göz.


gastroesophagitis : n. Mide ve özofagusun iltihabı, gastroözofajit.


hepatolysis : n. Karaciğer hücrelerinin yokolması, hepatoliz.


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


hematometachysis : n. Kan nakli.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


kaif : n.Alınan ilacın meydana getirdiği rahatlık, özellikle teskin edici veya uyuşturucu ilacın vücutta oluşturduğu rahatlama hali.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


nasolabial : a. Burun ve dudaklara ilgilendiren, bu iki oluşuma ait olan ait, burun-dudak.


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


pleurodesis : n. İki plevra yaprağı arasında yapışıklıklar meydana gelmesi.


pluriglandular : a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.


preepiglottic : a. Epiglottis'in önünde.


rejuvenation : n. Yeniden gençleştirme veya gençleşme (yapı veya görünüş bakımından).