Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narcissism nedir?

narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


cytolytic : a. 1. Hücrelerin erimesiyle ilgili, 2. Hücreleri eritici.


cyton : n. 1. Hücre; 2. Sinir hücresinin gövde kısmı.


epiploic : a. Epiplona ait.


epitheliolysis : n. Epitelyel dokunun harabiyeti, epitelyoliz.


excitability : n. Uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu.


gastropylorectomy : n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.


geode : n. Genişlemiş lenfa boşlğu.


gibbous : a. Kambur


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


luadable : a. Sıhhatli, zararlı olmayan.


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


orchiotomy : n. See: Orchidotomy.


parathormone : n. Paratiroid bezleri tarafından salgılanan ve kemiklerdeki kalsiyum seviyesini kontrol eden hormon.


pas : n. Para-aminosalisilik asid için kullanılan kısaltma.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.


prosthokeratoplasty : n. İnsan veya hayvan dokusu dışında bir madde kullanılarak yapılan keratoplasti ameliyatı.


semantic : a. Kelime anlamına ait, manaya ait, anlamsal.


sludge : n. 1. Su yüzündeki ufak buz parçaları; 2. Bir sıvı içinde süspansiyon halinde katı veya yarı katı maddelerin bulunması.


staltic : a. 1. Büzücü, sıkıcı; 2. Damarları büzerek kanamayı durdurucu ilaç.