Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narcissism nedir?

narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonocele : n. Kasık fıtığı.


disruptive : a. Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı.


ecderon : n.Epiderm.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


generative : a. Reprodüksiyona ait, üreme yeteneği olan, doğuş ve doğuruşa ait, tenasüli, jeneratif.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


incretotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hromon veya hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


infanticide : n. 1. Yeni doğan çocuğu öldürme (hastalığı); 2. Çocuk katili.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


mongol : n. Down's sendromu için kullanılan deyim.


obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


omphaloncus : n. Göbek şişi veya tümörü.


podginess : n. Bodurluk şişman ve kısa boyluluk.


principle : n. biochem. Bir maddenin müessir bir parçası.


progestogens : n. pl. Progesteronea'a benzer etkide olan maddeler.


refractometer : n. Görme bozukluklarını ölçme cihazı, refraktometre.


serologist : n. Seroloji mütehassısı.