Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narcissism nedir?

narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chamecephaly : n. Başın ileri derecede basık oluşu hali (sefalik indeks 70 veya altında).


cheimaphobia : n. Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma.


costalgia : n. Kosta (kaburga) ağrısı.


febrific : a. See: febrifacient


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


habenula : n. (pl. habenulae). Habenula (kozalaksı beze ait uzantılar).


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


hypernutrition : n. Fazla yeme ve zararlı sonuçları.


iodoformism : n. İyodoform zehirlenmesi.


lapina : n. Tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina.


myeloparalysis : n. Omurilik felci, miyelopati.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


paraldehyde : n. biochem. Uyutucu olarak kullanılan renksiz sıvı (C2H12O3).


plastocyte : n. Trombosit.


presternum : n. See:Manubrium.


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.


repression : n. Uygunsuz fikir veya dürtüleri bilinç altına atma, represyon.n. Yerinden ayrılmış organı normal yerine koymada kullanılan alet.


saphrophilous : a. Ölü madde yiyerek geçinen.