Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narcissism nedir?

narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

climax : n. 1. Hastalığın seyri esnasıda belirtilerin en şiddetli olduğu devre; 2. Cinsel birleşim esnasında duyulan hazzın en yüksek noktası, orgazm.


decompression : n. Tazyilik veya tazyik eden gücün giderilmesi.


deoxidation : n. See: Deoxygenation.


endosepsis : n. Vücut içinde oluşan toksik maddelerin kana geçmesi ile meydana gelen zehirlenme, iç kaynaklı zehirlenme.


esophagogastrectomy : n. Özofagus ve midenin ameliyatla çıkarılması.


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


fig : n. İncir, ficus carica (Müshil ve hazmettiricidir).


gravity : n. 1. AĞırlık; 2. Cazibe, çekim, yer çekimi.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


palmaris : a. See: Palmar.


pararectal : a. Rektum yakınında yer alan.


prone : a. 1. Yüzü koyun yatmış; 2. El ayası aşağı dönük olan.


retrolental : a. Göz merceği ardı.


schizognathism : n. Çenenin doğuştan yarık oluşu.


scoliokyphosis : n. Belkemiğinin arkadan öne kambur ve yanları çarpık oluşu.


somatic : a. Bedeni.


spirocheticide : n. Spiroketleri yok eden ilaç, spiroketisid.