Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

narceine nedir?

narceine : n. biochem. Afyondan çıkarılan acı beyaz alkaloid (C23H27O6N3H2O).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloat : n. Karın şişkinliği, barsaklardaki gaz sebebiyle oluşan karın gerginliği.


cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).


emasculation : n. 1. Hadımlık; 2. Cinsi iktidardan mahrum etme veya edilme; 3. Penis veya testisin çıkarılması.


epitrochlea : n. Humerus'un iç lokması.


glossoplegia : n. See: glossolysis.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


hypersphyxia : n. Dolaşımın süratli olması.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


melanodendrocyte : n. See. Melanocyte.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


oscheoplasty : n. Testis torbasının plastik tamiri, skrotumun plastik ameliyatı.


othygroma : n. Kulakmemesinde su toplanması.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


pyelolithotomy : n. Piyelondan taş çıkarma ameliyesi.


scalenus : n. Skalen kası, kaburga kaldıran kas, musculus scalenus.


senility : n.İhtiyarlık, yaşlılık, senilite.