Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

narceine nedir?

narceine : n. biochem. Afyondan çıkarılan acı beyaz alkaloid (C23H27O6N3H2O).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


condylarthrosis : n. Lokma oymak (eklem).


disruption : n. Ayrılma, yarılma, çatlama.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


emetology : n. Kusturucu ilaç bilgisi, emetoloji.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


integrator : n. Vücut yüzeylerini ölçmede kullanılan özel alet.


lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


hyperketosis : n. Aşırı keton oluşumu.


incarcerated : a. Hapseilmiş, sıkışmış, boğulmuş.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


lethargic : a. 1. Letarji ile ilgili; 2. Letarji gösteren.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


pneumococcosis : n. Pnömokoklar sebebiyle meydana gelen enfeksiyon.


preputium : n. 1. (Erkek) sünnet derisi; 2. (Kadın) bızır kılıfı.


prootic : a. Kulakönü, kulağın önünde bulunan.


senseless : a. 1. Hissiz, duygusuz; 2. Baygın.


sigmoidoproctostomy : n. Sigomid ile rektum arasında anastomoz yapılması.


souffle : n. Vücudun bazı organlarında işitilen haff körük sesine benzer ses, üfürüm, nefha, sufl.