Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

narceine nedir?

narceine : n. biochem. Afyondan çıkarılan acı beyaz alkaloid (C23H27O6N3H2O).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


condensation : n. biochem. Teksif, tekasüf, sıkıştırma.


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


hematinometer : n. kandaki hemoglobin miktarını ölçme aleti.


hyperchromic : a. Aşırı derecede boya veya pigment ihtiva eden.


interrupter : n. Devreden geçen elektrik akımını kesmede kullanılan araç, cereyan kesici, enterüptör.


malleus : n. Orta kulaktaki küçük kemiklerden biri, çekiç kemik.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


ounce : n. 28,35 gram, ons, uncia.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).


peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.


photogenous : a. See: Photogenic.


pneumonotomy : n. Akciğer ameliyatı.


prevalence : n. Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa tutulanların sayısı.


salpinx : n. Salpenks: 1. Dölyatağı (Fallop) borusu, tuba uterina; 2. Eustachi borusu, tuba auditiva.


saw : n. Testere, cerrah testeresi 8kemik cerrahisinde kullanılır).