Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

naphtolism nedir?

naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.


discutient : a.&n. 1. Dağıtan; 2. Cerahati dağıtan ilaç.


echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


filamentary : a. İplik şeklinde, ince lif şeklinde.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


hidroschesis : n. Terin dışarı atılmaksızın ter kanallarında birikimi, ter çıkışının durması.


homokeratoplasty : n. Aynı türe mensup hayvandan alınan kornea grefinin havyanın hasta korneasına yerleştirilmesi, diğer bir kimse korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması, homokeratoplasti.


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.


monozygotic : a. Tek zigota ait.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


nonmotile : a. Hareket göstermeyen, hareketsiz.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


paranephros : n. Böbreküstü bezi.


pneodynamics : n. Solunum dinamiği.