Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

naphtolism nedir?

naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrum : n. (pl. Cerebra).


cheimaphobia : n. Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma.


chemically : adv. biochem. Kimyaca,


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


flavonol : n. biochem. Flavin ihtiva eden protein.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


interganglionic : a. Gangliyonlararası.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


hydramnios : n. Amniyon suyunun anormal çoğalışı, hidramniyon.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


orthotonos : n. Bütün vücudun kaskatı kesilmesi.


otosteon : n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak kemikçiği.


pleurothotonos. : n. Kasların, vücudun sağ ve sol tarafa bükülmesiyle belirgin uzun süre devam eden kasılma hali.


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


ruthenium : n. biochem. Ru kembolü ile bilinen, atom no:44 ve atom ağırlığı: 101.1 olan kimyasal element, rutenyum.


salpingolithiasis : n. Tuba uterina (Fallop tüpü) iç duvarında kireç birikiminden ibaret küçük topaklar oluşması hali, salpengolitiazis.


sialosis : n. Salya akışı, tükürük gelişi, siyaloz.