Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

naphtolism nedir?

naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coronal : a. Kafatasının kenarına ait, taça ait, koronal, coronalis, coranius.


dicoumarol : n. Önceleri kullanılan ve ağız yoluyla etkili olan bir antikoagülan.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


engine : n. Belli bir enerji oluşturan alet, makina, cihaz.


enomania : n. 1. Alkollü içkilere aşırı istek gösterme, alkol düşkünlüğü; 2. See: Delirium Tremens.


helminthic : a. 1. Barsak soluncanlarıyla ilgili, 2. Barsak solucanlarını öldürücü ilaç.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


keratoconus : n. Korneanın koni şeklinde olması.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


lithonephrotomy : n. Böbrek taşının ameliyatla çıkarılması.


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.


odontogenesis : n. Dişlerin oluşması.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


perhexiline : n. Anjin tedavisinde kullanılan bi rilaç.


phrenectomy : n. See: Phrenicectomy.


plasmocytoma : n. Özellikle kemik iliğindeki plazma hücreleri (plazmosit'ler)'den gelişen kötü huylu bir tümör; plazmositom.


proleptic : a. Beklenenden daha kısa aralıklarla nükseden (hastalık nöbeti hakkında).


puff : n. Akciğer oskültasyonunda işitilen üfürüm sesi, üfürüm.