Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

naphthol nedir?

naphthol : n. biochem. See: Betanphthol

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromhidrosis : n. Terin pis kokuda oluşu, tiksindirici kokuda ter salgılanması.


chromobacterium : n. Protoplazmalarında pigment ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


epilation : n. Koagülasyon nekrozu, elektroliz ve cımbız gibi yöntemler kullanılarak kıl köklerinin çıkarılması veya tahrip edilmesi.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


incineration : n. Yakıp kül etme.


inductor : n. Bir elektrik cihazının indüksiyon usulü ile tesir yapankısmı, endüktör.


inlay : n. Bir organ veya dokunun içine sokulmuş olan aşı (transplantasyon).


necrocystosis : n. Hücrelerin çürüyüp ölmesi, nekrositoz.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


oscheitis : n. Skrotum iltihabı.


osteocephaloma : n. Kemiğin beyinsi tümörü.


saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.


schizomycete : n. Schizomycetes (Bacterium) sınıfına mensup herhangi bir mikro-organizma, bakteri, şizomiçet.


somatoceptor : n. Vücut içinden gelen uyarıları alan sinir ucu, bu nitelikte vücut reseptörlerinden her biri.


staccato speech : n. Kelimeler veya heceler arasında duraklamalar yaparak konuşma.