Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

naphthol nedir?

naphthol : n. biochem. See: Betanphthol

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastogenesis : n. Bir hücreden oluşan canlıların tomurcuklanma suretiyle çoğalması.


celomic : a. Embriyodaki vücut boşluğu ile ilgili.


cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


creatotoxism : n. Et zehirlenmesi. See: Kreatoxism.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


functional : a. 1. Vücut organının görev ve hareketlerine ait; 2. Normal vazifesini gören.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


hyperphagia : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme, oburluk.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


hyphephilia : n. Sürtünmekle cinsel zevk alma.


meteoropathy : n. İklim şartlarının sebep olduğu herhangi bir hastalık.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


phosgene : n. biochem. Bir çeşit zehirli gaz (COCI3).


rheumatosis : n. Romatizmadan doğan herhangi bir bozukluk.


sextupet : n. Bir karında doğan altı çocuktan biri.


sphaceloderma : n. Cilt gangreni.


thyremphraxis : n. Tiroid bezinin yetersiz çalışması hali, tiroid yetmezliği.