Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

naphthol nedir?

naphthol : n. biochem. See: Betanphthol

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennophthalmia : n. Kataral konjuktivit-blennophthalmic, sıfat şekli.


bolus : n. Yumuşak, çiğnenmiş durumdaki yiyecek kütlesi.


boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


cenophobia : n. 1. Açık yerlerden ürkme, boş bir bölgede tek başına kalmaktan aşırı korkma, kenophobia; 2. Yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme, cenotophobia.


coarctation : n. Büzülme, kasılma, daralma, darlık.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).


hemospasia : n. Kanın çekilmesi.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


microbicidal : a. Mikropları yokeden.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.


posticus : a. Arka, arkada bulunan, arka ile ilgili.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik


registered : a. Kaydedilmiş, kayıtlı.


retrotracheal : n. Trakea'nın arkasında.


rum : n. Şeker kamışından hazırlanan bir içki, rom.