Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

naphthalen (e) nedir?

naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


encyesis : n. Normal gebelik.


fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;


febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


gastear : n. Mide.


giddiness : n. Baş dönmesi, denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemleme hali.


impressio : n .See impression.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


movable : a. Müteharrik.


myosis : n. Gözbebeği (pupilla) ufalması, miyozis


perityphlic : a. Çekum çevresinde, çekum'u çevreleyen.


retroposition : n. Arkaya doğru yer değiştirme.


sclerectasia : n. Sklera fıtığı.


socia parotidis : n. Parotis bezine tutunmuş, adacık halinde küçük bez kitlesi, ek parotis parçası.


sphacelism : n. Gangrenleşme, gangrenli olma hali, çürüme.