Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

naphthalen (e) nedir?

naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


chemical : a. & n. biochem. a) Kimyevi, kimyasal; b) Kimyasal maddeler, ecza.


craniopharyngeal : a. Kafatası ve farenkse ait.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


dorsalgia : n. Sırt ağrısı.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


epithalamus : n. Talamus üstü, epitalamus.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


heteropolysaccharide : n. biochem. Hidrolize uğradığında çeşitli karbonhidratlar meydana getiren bileşik madde.


halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.


monorchid : n. Skrotum'da tek testis gösteren kişi.


pharmacodiagnosis : n. İlaçların teşhiste kullanılışı.


picrotoxinism : n. Pikrotoksin zehirlenemsi.


pseudohernia : n. Yalancı fıtık.