Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

naphthalen (e) nedir?

naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


cardiodiosis : n. Mide'nin cardia kısmını genişletme, bu amaçla yapılan ameliyat.


crust : n. Yara kabuğu


gynecoid : a. Kadın gibi, jinekoid.


kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.


lymphocele : n. Lenf ihtiva eden tümör, lenfosel.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


myocarditis : n. Miyokard iltihabı miyokardit.


osteorathrosis : n. İltihapsız kronik dejeneratif artrit.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


papuloid : a. Papül'e benzeyen.


parasympathicotonia : n. Vücut işlevleri üzerinde sempatetik sinirlere oranla parasempatetik sinirlerin daha hakim rol oynaması hali, vagotoni, parasempatikotoni.


perithyroiditis : n. Tiroid kapsülünün iltihabı.


pleuroparietopexy : n. İki plevra yaprağını birbirine dikmek suretiyle akciğerin tesbit edilmesi.


polariscope : n. Maddelerin özellklerini polarılmış ışıkta incelemeğe mahsus alet, poliriskop.


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.


proteose : n. Hazım usaresinin tesiriyle proteinden hasıl olan bileiklerden biri, proteoz.


pseudocopulation : n. Hayvanlarda görülen bir cinsel birleşme şekli olup dişinin vücudundan yumurtalar dışarı atılırken serma sıvı yumurtaların üzrine dökülür.


radiologist : n. Radyolog, radyoloji mütehassısı.


sciage : n. İki eli birbirine paralel tutarak ve birini cilt üzerine vururken diğerini kaldırma şeklinde yapılan masaj.