Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

nanus nedir?

nanus : n. See: Dwarf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colibacillemia : n. Kanda Escherichia coli bulunuşu.


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).


enarthritis : n. Enartroz iltihabı, enartrit.


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


hemiataxia : n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


monomastigote : a. Tek kamçılı.


muriate : n. biochem. Hidroklorik asidintuzu.


narcomania : n. Uyuşturucu madde iptilası, narkomani.


neoblastic : a. Yeni dokudan kaynak alan.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


phonocardiogram : n. Fonokardiograf aracılığıyla elde edilen, kalb seslerini gösterir çizelge.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.


quadridigitate : a. See: tetradactylous


rubefacient : a. & n. deriyi kızartan, deriyi kabartmadan kızartan ilaç.


splenepatitis : n. Dalak ve karaciğerin birlikte iltihabı, splenepatit.


streptomycete : n. Streptomyces cinsi herhangi bir mantar.