Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nanus nedir?

nanus : n. See: Dwarf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheterize : v. Kateter uygulamak, kateter aracılığıyla herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvıyı dışarı almak, özellikle mesanede toplanan idrarı boşaltmak.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


exhalation : n. Nefes verme.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


terminology : n. Istilahlar, terimler, terminoloji.


uvulectomy : n. Küçük dili çıkarma ameliyatı.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


inert : a. Atıl, faaliyetsiz, hareketsiz, tesirsiz.


inion : n. Artkafa (dış tümseği), inyon.


Kiss of Life : n. Hayat öpücüğü.


overstrain : n. Aşırı gerginlik veya yorgunluk.


porocephaliasis : n. Dokularda prosefali bulunması hali.


prostatomegaly : n. Prostat büyümesi.


psilotic : a. 1. Kıl dökülmesi ile ilgili; 2. Sprue ile ilgili; 3. Kıl dökücü, kılları döken ilaç.


radius : n. (pl. Radii). Döner kemik, dalkemik, önkol kemiği, radyus.


serotype : n. Serumdaki antijeni vasıtasiyle bir bakterinin tayin ve tesbit edilmesi.


sweeny : n. Atın omuz kaslarının atrofisi.