Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

nanous nedir?

nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulate : v. Kanül sokmak, kanül ile delerek boşluğa girmek.


cementation : n. Bir şeyi, yapıştırıcı aracılığıyla diğer bir şeye tutturma.


chemoantigen : n. biochem. Antijen yerine geçebilen kimyasal bileşim.


chlorophenol : N. biochem. Klorin ve fenol bileşimi, klorofenol.


curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


digestibility : n. Hazım imkanı.


dyslogia : n. 1. Muhakeme yeteneğininbozulması; 2. Konuşma güçlüğü.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


gypsum : n. biochem. Kalsiyum sülfat (CaSO4).


kreotoxicon : n. Bozulmuş ette oluşan toksik bir madde.


leontiasis : n. Yüzün aslanyüzüne benzer bir ifade aldığı cüzam tipi.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


oxalation : n. Sodyum oksalatla yapılan tedavi.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


pollex : n. (pl. Pollicis). El başparmağı.


sartian : n. Yüzde ve diğer açık deri bölgelerinde ülserleşem gösteren küçük yumrular oluşması ile belirgin özellikle Orta Asya memleketlerinde görülen bulaşıcı bir deri hastalığı.


senseless : a. 1. Hissiz, duygusuz; 2. Baygın.