Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

nanous nedir?

nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


concha : n. (pl. Conchae). Konka: 1. Boynuzcuk (burun boşluğunda), 2. Kulak kepçesi çukuru.


crystalluria : n. İdrarda kristal bulunması, kristalüri.


deossification : n. Kemikten kalsiyum kaybı, kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının kemik dokusundan çekilmesi.


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


hepatogastritis : n. Karaciğer ve midenin beraber iltihabı.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


hypersplenism : n. Dalağın fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık tablosu, hipersplenizm.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


intramuscular : a. Adale (kas) içi, entramüsküler.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


lientery : n. Yenilen yemek hazmolmadan barsaklardan geçme suretile hasıl olan ishal, lienteri.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.


pulicosis : n. Sinek ısırıkları sonucu cilt tahrişi.


pupillostatometer : n. Pupillalararası mesafeyi ölçme aleti.


reinforce : v. Kuvvetini artırmak, takviye etmek.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.