Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nanous nedir?

nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecostomy : n. Ameliyatla karın duvarından çekum'a açılan geçit oluşturma.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


degenerative : a. Dejenerasyona ait, dejeneratif.


dissolvent : a. Eritici, çözücü.


glomerulitis : n. Böbrek yumaklarının iltihabı, glomerülit.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


homopolysaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.


kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.


microsurgery : n. Ameliyat esnasında binoküler ameliyat mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi girişim, genellikle kulak ameliaytlarında başvurulan bir yöntem.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


myorrhaphy : n. Kas dikilmesi.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


oneirodynia : n. Kabus.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


osteoarticular : a. Kemik ve eklemlere ait.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


punctiform : a. Nokta şeklinde, noktalı, beneksi, benek gibi.