Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nanous nedir?

nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bistoury : n. Neşter, bir çeşit ince cerrah bıçağı, lanset, teşrih bıçağı, bisturi.


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


hypothymism : n. Timus bezinin yetersiz çalışması, timus bezindeki yetersiz çalışma sonucu gelişen patolojik durum.


jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


methylpentynol : n. Kısa etkili bir sedatif.


opsonize : v. Opsoninlerle tedavi etmek.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


pathic : a. 1. Anormallik gösteren, hastalık gösteren; 2. Cinsel ilişkide eşlik eden kimsenin sapık arzularına boyun eğen kişi, anormal ilişkilerde pasif rol oynayan kimse.


phenacetin(e) : n. biochem. Ateş düşürmek veya ağrıları kesmek için kullanılan beyaz billuri bileşim, fenasetin.


pocketing : n. İçi cerahatle dolu cep şeklinde boşluk veya boşluklar oluşması.


polykaryocyte : n. Çok nüveli dev hücre, polikaryosit.


racial : a. Irki.


splanchnotribe : n. Barsak boşluğunu ezerek kapatan alet.


styl(o) : pref. 1. Kazık, direk, sırık; 2. Şakak kemiğinin stiloid çıkıntısı.